Pradžia

Projektinė veikla

Pradžia
Metai
Mėnesis
2022-03-30

Menas sveikatai, edukacijos ir inovatyvios paslaugos audiotekoje

Projektu siekiama populiarinti kultūrinių paslaugų prieinamumą visuomenei, diegiant naujas inovatyvias edukacines patyrimines meno bei terapijos edukacijas, kurios skatintų visuomenę domėtis muzikinėmis kolekcijomis, supažindintų su muzikos... Daugiau
2022-03-21

Sutelktinio finansavimo valdymas: nuo idėjos iki įgyvendinimo 

Projektu siekiama Klaipėdos regiono bibliotekas kurti visuomenės poreikius atitinkančias kultūros paslaugas bei produktus, pasitelkiant sutelktinio finansavimo platformas, kelti Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojų kvalifikaciją, organizuojant... Daugiau
2022-01-24

Edukacinės erdvės ekspozicija „Technologijų maištas: atgal į ateitį“

Projekto tikslas – parengti kilnojamąją edukacinę ekspoziciją „Technologijų maištas: atgal į ateitį“, pristatančią technologijų istorinį vystymąsi ir funkcinius virsmus, naudojant šiuolaikines medijas, inovatyvias technologijas, taikant... Daugiau
2021-11-30

Edžio Jurčio fotografijų albumo leidyba ir kūrybos pristatymas

Projektu siekiama reprezentuoti fotomenininko Edžio Jurčio fotografinę kūrybą, parengiant ir išleidžiant jo fotografijų albumą bei surengiant parodą. Daugiau
2021-08-04

Atsakinga partnerystė: EKO šventės

Biblioteka suteikia galimybę bendruomenėms susiburti ir įgyvendinti tvarumo ir ekologijos temų kūrybines iniciatyvas. Daugiau
2021-08-04

Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra

Projekto metu modernizuojama el. paveldo informacinė sistema, kuriamos naujos el. paslaugos, rengiamas ir aktualizuojamas skaitmeninis turinys. Daugiau
2021-08-04

My Green Identity

Vystant tarptautinį bendradarbiavimą kartu su Skandinavijos ir Baltijos šalių partneriais, siekiama atrasti sprendimus, kad būtų išsaugota mūsų aplinka. Daugiau
2021-08-04

Kultūros palikimo beieškant: Klaipėdos biblioteka 1920–1945 m.

Įgyvendinus projektines veiklas bus papildyta informacija apie Klaipėdos tarpukario bibliotekos kolekciją; paruoštas ir išleistas reprezentacinis leidinys. Daugiau
2021-08-04

Literatūros vertimų virtuvė

Biblioteka ir Varšuvos universiteto Baltistikos centras ne vienerius metus įgyvendina literatūros vertimo projektus, puoselėjančius lenkų ir lietuvių literatūros sklaidą. Daugiau
2021-08-04

Artist Residencies

Projektu siekiama plėtoti daugiašalius kultūrinius, kūrybinius ir pažintinius mainus Tarptautiniame vertėjų ir rašytojų centre. Daugiau
2021-08-04

Naujos kompetencijos bibliotekininkams vystant neformalųjį suaugusiųjų švietimą

Projektu siekiama tobulinti bibliotekininkų edukacinių programų rengimo ir vykdymo kompetencijas, siekiant didinti neformalaus suaugusiųjų švietimo prieinamumą Klaipėdos regione. Daugiau
2021-07-19

Augu su biblioteka

Projektu siekiama didinti mažiausių bibliotekos skaitytojų (nuo 0 iki 3 metų) kūrybinį potencialą, įtraukti į edukacines ir ugdomąsias veiklas bibliotekoje. Daugiau