Pradžia

Projektinė veikla

Pradžia
Metai
Mėnesis
2019-08-01

Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra

Projekto metu modernizuojama el. paveldo informacinė sistema, kuriamos naujos el. paslaugos, rengiamas ir aktualizuojamas skaitmeninis turinys. Daugiau
2019-05-01

Žodis apie Neringą

Projektas, skirtas skatinti kūrėjus kurti literatūros kūrinius apie Neringos kraštą, atskleidžiant jo grožį ir populiarinant jo žinomumą užsienyje. Daugiau
2019-03-01

Kūrybinės iniciatyvos LIESTI – JAUSTI

Projekto vykdymo laikotarpiu bus rengiami taktilinių-liečiamųjų knygų gaminimo užsiėmimai įvairaus amžiaus ir socialinės padėties žmonėms, kurie skatins bendruomeniškumą, bendras veiklas, kūrybiškumą bei mažins socialinę atskirtį. Daugiau
2019-03-01

Po pasaulį – su knyga

Projektu siekiama skatinti jaunimo įsitraukimą į bibliotekos vykdomas kūrybines veiklas, turiningai ir kūrybiškai leisti laisvalaikį, o tuo pačiu viešinti biblioteką, kaip potencialią įvairių veiklų vykdymo vietą. Daugiau
2019-03-01

Mokyklų bibliotekininkų kompetencijų ugdymas'2019

Projektu siekiama tobulinti mokyklų bibliotekininkų profesines žinias ir kompetencijas, siekiant užtikrinti kokybišką vaikų ir jaunimo aptarnavimą, skaitymo skatinimo organizavimą. Daugiau
2019-02-01

Edukacinės knygos pažinimo dirbtuvės

Projekto vykdymo laikotarpiu bus rengiami edukaciniai užsiėmimai 1–7 kl. moksleiviams, kuriuose bus skatinamas ir ugdomas kūrybiškumo potencialas. Daugiau
2019-01-01

Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojų kompleksiniai mokymai „Media 2“

Projekto tikslas – apmokyti Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojų dirbti su video redagavimo programomis ir paskatinti Klaipėdos regiono bibliotekas aktyviai viešinti teikiamas kultūros paslaugas visuomenei. Daugiau
2018-10-01

Plius septyni

Projektu siekiama įkurti laisvalaikio erdvę 7–13 metų vaikams, kurioje jie saugiai ir turiningai leistų savo laisvalaikį. Daugiau
2018-09-01

100 inkilų LAISVĖS paukščiams

Projektu siekiama skatinti kultūrinę ir socialinę aplinkos sanglaudą, stiprinti visuomenės pasididžiavimą Lietuva. Daugiau
2018-08-01

Jaunimo perspektyvų platforma „Noriu veikti“

Projektu siekiama skatinti jaunimą domėtis savo ateities perspektyvų galimybėmis darbo rinkoje ir atskleisti jiems veiklos galimybių spektrą verslo, savanorystė ir/ar darbo rinkoje. Daugiau
2018-08-01

Atrask kultūros lobius su „Krašto gidu“

Projektu siekiama gerinti informacijos apie Klaipėdos ir Tauragės apskričių regione esančius ir buvusius kultūros paminklus, lankytinus objektus, prieinamumą vietos gyventojams bei turistams, naudojant interaktyvų Krašto paveldo gidą. Daugiau
2018-06-01

Edukacijų ciklas: (ne)matoma tampa liečiama

Projektu siekiama skatinti moksleivius kūrybiškai naudoti technologijas, prasmingai dalyvauti kultūroje įtraukiant pažeidžiamiausias socialines grupes į bendrą kūrybinį procesą. Daugiau