Pradžia

Viešųjų bibliotekų manifestas

Pradžia

2022 m. IFLA ir UNESCO viešųjų bibliotekų manifestas

Laisvė, gerovė ir visuomenės bei atskirų asmenų vystymasis yra pagrindinės žmogaus vertybės. Jos bus pasiektos tik tada, kai gerai informuoti piliečiai galės naudotis savo demokratinėmis teisėmis ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Konstruktyvus dalyvavimas ir demokratijos plėtra priklauso nuo tinkamo išsilavinimo, taip pat nuo laisvos ir neribotos prieigos prie žinių, minties, kultūros ir informacijos.

Viešoji biblioteka – vietiniai vartai į žinias – sudaro pagrindines sąlygas mokytis visą gyvenimą, savarankiškai priimti sprendimus ir kultūringai vystytis individui bei socialinėms grupėms. Ji yra sveikos žinių visuomenės pagrindas, nes suteikia prieigą prie visų rūšių žinių, įskaitant mokslines ir vietos žinias, ir sudaro sąlygas jas kurti bei dalytis jomis be komercinių, technologinių ar teisinių kliūčių.

Kiekvienoje šalyje, o ypač besivystančiose šalyse, bibliotekos padeda užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių turėtų teisę į išsilavinimą ir dalyvavimą žinių visuomenėje bei bendruomenės kultūriniame gyvenime.

Šiame manifeste skelbiamas UNESCO tikėjimas, kad viešoji biblioteka yra gyva švietimo, kultūros, įtraukties ir informacijos jėga, esminis darnaus vystymosi veiksnys, padedantis siekti taikos ir dvasinės gerovės per visų žmonių protus. Todėl UNESCO ragina nacionalines ir vietos valdžios institucijas remti viešąsias bibliotekas ir aktyviai įsitraukti į jų plėtrą.

Viešoji biblioteka

Viešoji biblioteka yra vietinis informacijos centras, kuriame skaitytojai gali lengvai gauti visų rūšių žinias ir informaciją. Ji yra esminė žinių visuomenės sudedamoji dalis, nuolat prisitaikanti prie naujų komunikacijos priemonių, kad galėtų įgyvendinti savo vaidmenį – suteikti visiems žmonėms visuotinę prieigą prie informacijos ir sudaryti sąlygas ja prasmingai naudotis. Ji suteikia viešai prieinamą erdvę žinioms kurti, dalytis ir keistis informacija bei kultūra ir skatinti pilietinį aktyvumą.

Bibliotekos kuria bendruomenę, aktyviai kreipiasi į naujas auditorijas ir, pasitelkdamos veiksmingą klausymąsi, padeda kurti paslaugas, atitinkančias vietos poreikius ir prisidedančias prie gyvenimo kokybės gerinimo. Visuomenė pasitiki savo biblioteka, o mainais už tai viešoji biblioteka siekia aktyviai informuoti savo bendruomenę.

Viešosios bibliotekos paslaugos teikiamos laikantis lygių galimybių visiems, nepriklausomai nuo amžiaus, etninės kilmės, lyties, religijos, tautybės, kalbos, socialinės padėties ir bet kokių kitų savybių. Specialios paslaugos ir medžiaga turi būti teikiamos tiems vartotojams, kurie dėl kokių nors priežasčių negali naudotis įprastomis paslaugomis ir medžiaga, pavyzdžiui, kalbinėms mažumoms, žmonėms su negalia, turintiems prastus skaitmeninius ar kompiuterinius įgūdžius, menkus raštingumo gebėjimus, ligoninėse ar kalėjimuose esantiems žmonėms.

Visos amžiaus grupės turi rasti jų poreikius atitinkančią medžiagą. Rinkiniai ir paslaugos turi apimti visų rūšių tinkamas laikmenas ir šiuolaikines technologijas, taip pat tradicinę medžiagą. Svarbiausia – aukšta kokybė, atitiktis vietos poreikiams ir sąlygoms, bendruomenės kalbų ir kultūrų įvairovės atspindėjimas. Medžiaga turi atspindėti dabartines tendencijas ir visuomenės raidą, taip pat žmogaus pastangų ir vaizduotės atmintį.

Rinkiniai ir paslaugos neturėtų būti veikiami jokios ideologinės, politinės ar religinės cenzūros ar komercinio spaudimo.

2022 m. liepos 18 d.