Pradžia

Periodiniai leidiniai

Pradžia

Bibliotekoje rasite platų (apie 280 tūkst. fiz. vnt.) mokslinių ir populiariųjų žurnalų bei laikraščių pasirinkimą lietuvių, rusų, vokiečių, anglų ir kitomis kalbomis.

Seniausi bibliotekoje saugomi periodiniai leidiniai – laikraštis „Auszra“ (1883 m.) bei žurnalas „Gimtoji kalba“ (1933 m.). 

2024 metais prenumeruojame 67 pavadinimus laikraščių ir žurnalų.  Periodinius leidinius rasite Spaudos ir Amerikos skaityklose arba Vaikų ir jaunimo bibliotekoje. Kai kurių leidinių elektroninės versijos prieinamos iš bibliotekos kompiuterių.