Pradžia

Periodiniai leidiniai

Pradžia

Bibliotekoje rasite platų (290 tūkst. fiz. vnt.) mokslinių ir populiariųjų žurnalų bei laikraščių pasirinkimą lietuvių, rusų, vokiečių, anglų ir kitomis kalbomis.

Seniausi bibliotekoje saugomi periodiniai leidiniai – laikraštis „Auszra“ (1883 m.) bei žurnalas „Gimtoji kalba“ (1933 m.). 

2023 metais prenumeruojame 73 pavadinimus laikraščių ir žurnalų.  Periodinius leidinius rasite Periodikos skaitykoje, Vaikų literatūros abonemente arba Vokiškų leidinių bibiotekoje. Kai kurių leidinių elektroninės versijos prieinamos iš bibliotekos kompiuterių.