Pradžia

Sutelktinio finansavimo valdymas: nuo idėjos iki įgyvendinimo 

Atnaujinta: 2022-03-21
Pradžia
Pavadinimas: Sutelktinio finansavimo valdymas: nuo idėjos iki įgyvendinimo 
Tikslas: Įgalinti Klaipėdos regiono bibliotekas kurti visuomenės poreikius atitinkančias kultūros paslaugas bei produktus, pasitelkiant sutelktinio finansavimo platformas, kelti Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojų kvalifikaciją, organizuojant mokymus apie sutelktinio finansavimo platformų teikiamas galimybes pritraukti lėšas savo veikloms. Kartu bus siekiama ne tik suteikti teorinių žinių apie sutelktinį finansavimą, bet ir įtraukti Klaipėdos regiono bibliotekų specialistus į praktinę kultūrinę veiklą („Kalėdų eglučių kiemelio” organizavimą).
Įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. kovo 1 d.–2022 m. gruodžio 30 d. 
Projekto vadovė: Daiva Stasaitienė

Trumpas projekto pristatymas: 

Apskrities biblioteka, būdama Klaipėdos regiono bibliotekų metodinės pagalbos centru, inicijuoja šį projektą, siekdama sustiprinti KLAVB specialistų kompetencijas bei supažindinti Klaipėdos regiono SVB darbuotojus su sutelktinio finansavimo ypatumais ir galimybėmis per teoriją (mokymus, seminarus) ir praktiką (diskusijas, sėkmės atvejų analizes). Projekto veiklos ir jų rezultatai:

  • Organizuotas 6 mokymų ciklas (48 ak. val.) apie sutelktinio finansavimogalimybes;
  • Apmokyti 25 Klaipėdos regiono bibliotekų specialistai (po du iš 11 regionobibliotekų ir trys KLAVB specialistai);
  • Nuotolinių mokymų organizavimas internetinėje platformoje, susiklosčiusnepalankiai pandeminei situacijai ir negalintiems atvykti specialistams įkontaktinius mokymus bibliotekoje;
  • Bibliotekos partnerių gerųjų patirčių pristatymai, diskusijų organizavimas (2);
  • Įgyvendinti praktinį žinių pritaikymą, organizuojant kultūrinį renginį „Kalėdųeglučių kiemelis“ (planuojamas dalyvių skaičius – 1000, renginio partneriųskaičius – 26);
  • Mokymų ir kultūrinio renginio viešinimo pranešimų skaičius – 9.
Mokymų dalyviai – KLAVB ir Klaipėdos regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistai.
 
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Į viršų