Pradžia

AdM draugijai – 70 metų (virtuali)

Pradžia
testas

Dabartis

Šiuo metu draugija vienija išeivius bei jų palikuonis iš keturių buvusių Klaipėdos regionų – Klaipėdos miesto, Klaipėdos apskrities, Šilutės ir Pagėgių. Joje yra apie 2500 narių.
Draugiją sudaro: 7 vietos grupės – Berlyne, Bremene, Dortmunde, Diuseldorfe, Kelne, Manheime ir Viesmare; 3 vietos bendruomenės; 1 bažnytinė bendruomenė. Nuolat rengiami draugijos narių susitikimai įvairiose Vokietijos vietose.

Dabartinis draugijos pirmininkas – Uwe Jurgsties.

Šiuo metu vis dar pildoma Hedesheime (Vokietijoje) saugoma 1945 m. E. Janzen-Rock pradėta buvusių Klaipėdos krašto gyventojų kartoteka, kurioje daugiau kaip 45 tūkst. kortelių.