Pradžia

Postpandeminis pasaulis nustatė naujas taisykles neformaliajam švietimui

Atnaujinta: 2022-06-28
Pradžia

Ko išmoko bibliotekininkai mobilumo vizituose: postpandeminis pasaulis nustatė naujas taisykles neformaliajam švietimui

Po kelių ilgų pandemijos metų pagaliau įvyko ilgai laukti ir planuoti Klaipėdos regiono bibliotekininkų mobilumo vizitai į Suomiją ir Ispaniją (Kanarų salas). Viena vertus, dar 2020 m. pradėtas įgyvendinti programos „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo mobilumo projektas „Naujos kompetencijos bibliotekininkams vystant neformalųjį suaugusiųjų švietimą“ subrendo, sudarytos komandos iš skirtingų projekto konsorciumo narių-organizacijų susigyveno, tad galėjo puikiai iki smulkiausių detalių susiplanuoti bendras veiklas, kita vertus laukimą sunkino vis artėjančios ir tolstančios, ir vėl artėjančios kelionės mažas nerimas bei kantrybės ugdymas. Pagaliau 2022 m., kai visi su palengvėjimu sulaukėme ženklų, kad pandemija traukiasi, 15 bibliotekininkų iš Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės, Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio ir Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešųjų bibliotekų gegužės mėn. išvyko į priimančias organizacijas darbo stebėjimo vizitams Ispanijoje ir Suomijoje.

Neformalusis švietimas Suomijoje – maksimalus bendruomenių įtraukimas, minimali skuba

Pirmasis mobilumo vizitas su darbo stebėjimo veiklomis prasidėjo Suomijoje 2022 m. gegužės 9–13 d. Bibliotekininkus iš Lietuvos sutiko priimti viena iš inovatyviausių pasaulyje Helsinkio centrinė Oddi biblioteka bei apsilankyta kitose modernias neformalaus švietimo paslaugas teikiančiose bibliotekose, organizacijoje ir bendruomenėse.

Oddi bibliotekos darbuotojai supažindino mobilumo dalyvius su neformalaus suaugusiųjų švietimo sistemos principais ir veiklomis. Įspūdingo dizaino bibliotekoje įrengtos viešosios erdvės, kuriose lankytojai bendrauja, diskutuoja, dalyvauja. Bibliotekoje veikia kino teatras, maitinimo paslaugas teikiančios įmonės ir kiti bibliotekos partneriai, kurie papildo teikiamų socialinių ir kultūrinių paslaugų sąrašą. Modernios inovatyvios paslaugos prieinamos kiekvienam lankytojui, yra nemokamos, o knygų paskirstymą tarp lentynų vykdo robotai, tad bibliotekininkai turi daugiau laiko kūrybiniam darbui.

Kitos bibliotekininkus priėmusios organizacijos buvo Helsinkio universiteto akademinė biblioteka, kuri yra atvira ne tik studentams, bet ir kitiems lankytojams, kurie dalyvauja viso gyvenimo mokymosi procesuose, ir Suomijos nacionalinė biblioteka, kurioje vykdomos kultūros paveldo saugojimo,  mokslinių tyrimų veiklos.

Įgyvendinta darbo stebėjimų vizito programa buvo ypatingai intensyvi, tad per trumpą mobilumo laiką taip pat spėta susipažinti su Iso Omenos, Lippulaivos, Tamperės bei Turku miestų bibliotekomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis. Pastebėta, kad bibliotekininkai ypatingą dėmesį skiria bendruomenių maksimaliam sutelktumui ir pritraukimui, erdvės pritaikytos  bendruomenių poreikiams, lankytojų kūrybinėms, savišvietos, poilsio veikloms. Lankytojams siūlomos modernios mokymosi priemonės: kompiuteriai, 3D spausdintuvai, skeneriai, laminavimo, užrašų ir piešinių spausdinimo ant marškinėlių, ženklelių gaminimo įranga, siuvimo mašinos ir kt. Jaukios, namų aplinką primenančios bibliotekų erdvės, pritaikytos įvairioms veikloms ir paslaugoms, po pandemijos pastebėtas poreikis viešosioms erdvėms, kuriose galima būtų neformaliai bendrauti ir, tuo pačiu, ugdyti naujas socialines žinias, tad pradėtos įrenginėti bendruomeninės virtuvės ir kūrybos erdvės.

Tamperės mieste daugiau dėmesio buvo skirta susipažinti su paslaugomis, skirtomis imigrantams. Miestas sutelkęs neformalaus švietimo paslaugas, tad gali organizuoti suomių, anglų kalbų pamokos, suteikiama pagalba ir konsultacijos, organizuojami susitikimai su valstybinių institucijų atstovais ieškant darbo, sprendžiant įvairius kasdieninius klausimus, kurie iškyla integruojantis į vietos bendruomenes. „Kalbų kavinė“ yra jau, galima sakyti, tradicinė bibliotekų ar bibliotekose vykstanti paslauga, kurioje savanoriai bendrauja su imigrantais suomių kalba, supažindina juos su vietos kultūra. Ypač sužavėjo pažintis su  senjorais savanoriais, kurie savanorystės pagrindu teikia konsultacijas kompiuterinio raštingumo (kaip naudotis planšetėmis, telefonais, kompiuteriais ir kitomis technologijomis) tema savo bendraamžiams. Tiesa, be rimtų užduočių, susitikimų metu mobilumo dalyviai taip pat buvo aktyviai įtraukti į kūrybinę veiklą  teko sudalyvauti dirbtuvėse ir pagaminti atvirukus.

Turku mieste pagrindinė paslauga, kuria domėjosi dalyviai buvo visiškai naujas bibliobusas, kuris suteikia galimybę pasiekti atokiausiai gyvenančius žmones, suteikti jiems informacijos paslaugas, nuvežti bendruomenėms skirtus renginius bei edukacijas.

Nors Suomijoje darbo stebėjimo vizitų programa buvo neįtikėtinai intensyvi, tačiau tiek bendraujant su kolegomis, tiek su bendruomenių atstovais jautėsi ramybė ir susitelkimas. Daugybė rimtų darbų ir teikiamų suaugusiųjų švietimo paslaugų teikiama įvertinus realų poreikį, suplanavus paslaugos struktūrą, įtraukus pačias bendruomenes į jiems skirtas veiklas – lėtai, užtikrintai, apgalvotai ir be skubos.

Suaugusiųjų švietimas (Kanarų salose) – viena iš geros gyvenimo kokybės priežasčių

Antroji Klaipėdos regiono bibliotekininkų mobilumo išvyka į Fuerteventūros salą (Kanarų salos, Ispanija) įvyko 2022 m. gegužės 13–17 d. Mobilumo vizito laikas saulės, vėjo ir vandens lepinamoje saloje prasidėjo ir baigėsi šypsenomis, šiltu partnerių, suaugusiųjų švietimo centro Cepa Fuerteventura Surd, dėmesiu. Nuo pat pirmos mobilumo vizito dienos dalyviai buvo įtraukti į turiningą profesinę ir kultūrinę krašto pažinimo programą.

Pagrindinė vizito programos dalis buvo skirta susipažinti su suaugusiųjų švietimo centro Cepa Fuerteventura Sur mokymosi programomis ir jų taikymu vietos ir migrantų tikslinei auditorijai. Programų tikslas – mažinti socialinę atskirtį, suteikti galimybes asmenims nuo 18 m. tobulinti savo bendrąsias kompetencijas, ruošti juos darbo rinkai, įtvirtinti teisę į mokslą kaip nuolatinį mokymosi visą gyvenimo procesą. Mokymosi programos siūlo pradinio ir pažengusių lygio ispanų kalbos pamokas, skaitmeninio raštingumo mokymus, vyksta baziniai mokymai, besimokantys ruošiami į vidutinio ir aukštesnio lygio pakopinius mokymus. Centras aktyviai bendradarbiauja su kitomis nacionalinėmis, tarptautinėmis, valstybinėmis, viešosiomis ir privačiomis švietimo, kultūros ir  mokslo įstaigomis, nuotolinio mokymosi centrais. Klaipėdos regiono bibliotekininkai kartu su Cepa Fuerteventura Sur andragogais pasidalijo suaugusiųjų švietimo sistemos vystymu savo įstaigose gerosios praktikos pavyzdžiais, patirtimis, aptarė ir diskutavo problemines sritis. Mobilumo dalyviai stebėjo suaugusiųjų mokymus, gilinosi į mokymo metodiką, kaip integruoti besimokančius kalbų į grupes, kuriose kalbos žinių lygis yra aukštesnis. Ypač daug dėmesio vizito dalyviai skyrė kalbų pamokų metu naudotoms modernioms medijų priemonėms, informacinio raštingumo skatinimo būdams, į mokymų programas išmaniai integruotoms kultūros ir istorijos temoms. Vizito dalyviai kėlė andragogikos kompetencijas: kaip integruoti į suaugusiųjų švietimo programas metodus, leidžiančius mokymų dalyviams lengvai ir paprastai ugdyti kritini mąstymą, dirbti grupėse, tikslingai formuoti ir argumentuotai apginti savo nuomonę jiems priskirta tema.

Nors didžioji laiko dalis buvo skirta darbo stebėjimui suaugusiųjų mokymo centre, tačiau bibliotekininkai negali atsispirti neapsilankę atminties institucijose, kurios vienaip ar kitaip prisideda prie suaugusiųjų švietimo. Fuerteventūros saloje vizito dalyvius priėmė biblioteka ir archyvas, kuriose pristatytos teikiamos paslaugos, aprodytos patalpos. Salos biblioteka yra aktyvi bendruomenės dalis, žmonės drąsiai joje lankosi, norėdami pasikonsultuoti, mokytis savarankiškai ar su bibliotekininko pagalba mokytis.  Vizito dalyvius ypač sudomino saugomos Fuerteventūros architektų kolegijos architektūrinės bibliografinės kolekcijos, kurias daugiausia sudaro knygos ir periodiniai leidiniai – tai puiki medžiaga skatinti suaugusiuosius mokytis per krašto ir kultūros pažinimą. Bendrajame Fuerteventūros salų archyve vizito dalyviai turėjo galimybę pamatyti viso Kanarų salyno kultūros ir istorinio paveldo dokumentų, žemėlapių, dokumentinių filmų, įžymių šeimų dokumentines kolekcijas. Archyvo darbuotojos parodė seniausias knygas, žvejų užrašus, ranka pieštus jūrinius žemėlapius ir kitą kraštotyrinę medžiagą, kuri gali būti naudojama bendruomenėje aktualizuojant senąsias tradicijas, dalinantis žiniomis ir istorijomis.

Laiką saloje praturtino ir kavos popietė su lietuvių bendruomenės atstovais Fuerteventūroje menininku Algiu Kriščiūnu ir žurnaliste, rašytoja Jurga Baltrukonyte, kurie su užsidegimu papasakojo apie salos gyvenimą ir kultūrą, rekomendavo įspūdingiausius turistinius maršrutus.

Neformalusis suaugusiųjų švietimas postpandeminiu laikotarpiu

Klaipėdos regiono bibliotekininkų įgyvendinti mobilumo vizitai buvo pirmieji dėl daugybės priežasčių: pirmą kartą konsorciumas įgyvendino bendrą Erasmus+ projektą, daugelyje aplankytų organizacijų bibliotekininkai buvo pirmieji lankytojai po pandemijos, daugelis vykusiųjų pirmą kartą po pandemijos išvyko į komandiruotę užsienyje. Jausmas, kad postpandeminis pasaulis kelia naujus iššūkius andragogams ir visiems, kurie prieš, per ar po pandemijos dirba su suaugusiaisiais, pasitvirtino. Pandemija išmokė bendruomenes pritraukti į virtualius renginius ir edukacijas, dirbti, mokyti ir mokytis nuotoliniu būdu, tačiau abu mobilumo vizitai ir jų metu sutikti žmonės tik patvirtino kirbėjusią mintį, kad išmoktos pandemijos pamokos yra naudingos ir pritaikomos, tačiau žmogui pilnai savirealizacijai ir kokybiškam mokymuisi yra būtinas gyvas bendravimas fizinėje erdvėje.

Mobilumo vizitų metu tobulintos bibliotekininkų edukacinių programų rengimo ir vykdymo kompetencijos, suaugusiųjų švietimo paslaugų prieinamumo didinimo metodais, sėkmingais bendruomenių įtraukties pavyzdžiais, semtasi patirties stebint andragogų darbą, metodikų taikymą ir gerųjų praktikų pavyzdžius. Susipažinta su mokymosi programomis, skirtomis migrantams ir tautinių mažumų atstovams, šių tikslinių grupių besimokančiųjų integravimo metodais į suaugusiųjų besimokančiųjų gretas, taip pat su pažintinių patyriminių veiklų integravimu į neformalaus švietimo programas. Be profesinių kompetencijų dalyviai lavino bendrąsias kompetencijas: komunikacijos socialiniuose tinkluose, tarpkultūrinės komunikacijos, komandinio darbo, vaizdo ir teksto medžiagos rengimo, anglų kalbos žinias, taip pat buvo mokomasi naudotis naujausiomis technologijomis, pažinti kitas kultūras bei tradicijas. Dalyvavimas tarptautinėje „Erasmus+“ programoje praplėtė dalyvaujančių Klaipėdos regiono bibliotekų tarptautiškumo veiklas, tarptautinių partnerių paieškas ateities bendradarbiavimo projektams. Mobilumo dalyviai savo įgytas kompetencijas pritaikys organizacijose rengdami mokymosi programas suaugusiems, orientuotas į naujai besiformajuončias tikslines socialines atskirties grupes. Savo įspūdžiais ir patyrimais pasidalins rezultatų sklaidos renginyje, skirtame adragogams, suaugusių švietimo specialistams.

Dalyviai džiaugėsi ne tik pagilintomis neformalaus švietimo srities žiniomis, parsivežė idėjas paslaugų tobulinimui ir bendruomenių telkimui.  Mobilumo programas ir tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą praturtino ekskursijos, skirtos vietos kultūrai, istorijai, tradicijoms, folklorui, gamtos ypatumams pažinti.

Projektas „Naujos kompetencijos bibliotekininkams vystant neformalųjį suaugusiųjų švietimą“ finansuojamas Europos Sąjungos „Erasmus +“ programos lėšomis.

Šis informacinis straipsnis atspindi tik projektą įgyvendinančios institucijos požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

Į viršų