Pradžia

Informacijos išteklių skyrius

Pradžia
Audronė Balsė Audronė Balsė Vedėja (0 46) 412 536
Violeta Pocienė Violeta Pocienė Vyriausioji bibliotekininkė Komplektavimas, DB administravimas (0 46) 412 536
Danguolė Rubavičienė Danguolė Rubavičienė Vyriausioji bibliotekininkė Katalogavimas (0 46) 412 536
Daiva Bugenienė Vyriausioji bibliotekininkė Nurašymas (0 46) 412 536
Kristina Gerulė Kristina Gerulė L. e. p. vyriausioji bibliotekininkė Fondų tvarkymas (0 46) 412 536
Į viršų