Pradžia

Vydūnas: atminties ženklai Pagėgiuose

Atnaujinta: 2020-06-16
Pradžia

Biblioteka: Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka
Projekto pavadinimas: Vydūnas: atminties ženklai Pagėgiuose
Tikslas: inovatyvaus meno forma įprasminti Vydūno atminimą Pagėgiuose.
Įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. birželio 16 d.–spalio 16 d.
Vadovė: Ramutė Vaitkuvienė, bibliotekos direktorės pavaduotoja

Trumpas projekto pristatymas:  
Projektą sudarė dvi dalys. Pirmoji dalis – pleneras Kultūros ženklai mažojoje skulptūroje. Jo metu sukurti mažosios skulptūros darbai, susiję su Vydūno gyvenimu ir veikla, o kraštiečiai įgijo daugiau kūrybiškumo bei mažosios skulptūros darbų kūrimo žinių. Antroji projekto dalis – sueiga Po Vydūno ženklu, kurios metu iškilmingai atidarytas Atminties skveras ir organizuota konferencija „Vydūno ir doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus atminties ženklai Pagėgių krašte“.

Bibliotekos lauko erdvėse įkūrus Atminties skverą su mažosios skulptūros darbais bei Vydūno vardo memorialiniu suoleliu, įveiklintos aplink biblioteką esančios lauko erdvės ir, kaskart užsukus į skverą, lankytojams patrauklia menine-kraštotyrine forma pristatoma Pagėgių krašto raštijos bei kultūros istorija. Džiugu, jog skveras jau spėjo sulaukti didelio kraštiečių ir miesto svečių susidomėjimo bei gausaus lankomumo, tad neabejojama jog ši vieta prasminga ir iškilia nata įsilies į lankytinų Pagėgių krašto kultūrinių objektų panoramą.

Projekto partneriai: Vydūno draugija, Bendrija Pagėgių Vaivorykštė, Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija, Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla.

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba ir Pagėgių savivaldybės administracija

Į viršų