Pradžia

Bibliotekų informacijos išteklių valdymo taryba

Pradžia

Klaipėdos regiono bibliotekų informacijos išteklių valdymo taryba yra nustatytos teritorijos bibliotekų informacijos išteklių valdymo veiklų koordinavimo institucija prie Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos. Jos tikslas – numatyti bendras veiklos, susijusios su Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų informacijos išteklių fondų formavimu, organizavimu, prieiga ir apsauga, kryptis ir koordinuoti bendrų veiklų įgyvendinimą. 

Ši taryba yra visuomeniniais pagrindais veikianti patariamoji institucija. Spręsdama Klaipėdos regiono (Klaipėdos ir Tauragės apskričių) viešųjų bibliotekų bendrus informacijos išteklių valdymo veiklos krypčių planavimo ir įgyvendinimo klausimus, ji atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas.  

Klaipėdos regiono bibliotekų informacijos išteklių valdymo tarybą sudaro 12 narių – po vieną kiekvienos Klaipėdos regiono viešosios bibliotekos atstovą. 

Taryba renkasi ne rečiau kaip 2 kartus per metus, esant svarstytiniems klausimams dažniau. 

Klaipėdos regiono bibliotekų informacijos išteklių valdymo tarybos nuostatai

Tarybos nariai
Tarybos susitikimai