Pradžia

Kultūrinių ir edukacinių renginių ciklas taikant šiuolaikines medijas

Atnaujinta: 2020-12-01
Pradžia

Biblioteka: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka
Projekto pavadinimas: Kultūrinių ir edukacinių renginių ciklas taikant šiuolaikines medijas
Tikslas: profesionalios įrangos pagalba parengti kokybiškų, aktualių kultūrinių ir edukacinių renginių ciklą, užtikrinant profesionalų įtrauktį bei produktų prieigą plačiai auditorijai įprastomis gyvenimo sąlygomis ir esant ekstremaliai situacijai.
Įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. gruodžio 1 d.–2021 balandžio 1 d.
Vadovė: Brigita Barkauskaitė, vyresn. bibliotekininkė projektinei veiklai ir viešinimui

Trumpas projekto pristatymas:
Kretingos biblioteka įkūrė mobilią vaizdo įrašymo studiją bei parengė kokybiškų kultūros ir edukacijos renginių ciklą, transliuotą bibliotekos YouTube kanale. Sukurta autorinių kultūros ir edukacinių laidų videoteka užtikrino numatytų kultūrinių paslaugų prieinamumą būtent dabar, kai ribojamas fizinis skaitytojų lankymasis bibliotekose. Kretingos viešosios bibliotekos paslaugų vartotojų poreikiai gana skirtingi – daliai asmenų įdomi šiuolaikinė ir populiarioji literatūra, kita dalis domisi istoriniu knygos paveldu. Siekiant tenkinti kiek įmanoma platesnio interesantų rato poreikius, buvo nuspręsta virtualių renginių ciklą sudaryti pokalbiams kviečiant  populiarių knygų autorius, o besidominčiuosius kultūros paveldu – į Kretingos pranciškonų vienuolyno bibliotekoje saugomų rankraščių pristatymą. 

Projekto partneriai: Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija (Kretingos vienuolyno biblioteka)

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba

Į viršų