Pradžia

Improvizuoti meno ir knygos pavakariai

Atnaujinta: 2024-03-27
Pradžia

Biblioteka: Šilutės F. Bajoraičio savivaldybės viešoji biblioteka

Projekto pavadinimas: „Improvizuoti meno ir knygos pavakariai“

Tikslas: sudominti ir atskleisti knygos įvairiapusiškumą, skatinti pažinimą per kūrybinių raiškų įvairovę: per kūrėją, menininką, knygos autorių ir improvizaciją. Į projekto veiklas įtraukti kuo daugiau profesionalių ir mėgėjiško meno kūrėjų, kilusių iš Šilutės krašto. Tai motyvuoja vietinius žmones juos pažinti ir dalyvauti bendrose veiklose. Projekto metu vyks inovatyvūs kūrybiniai užsiėmimai.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2024-02-15 iki 2024-12-15

Projekto vadovas: Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sonata Mockienė

Trumpas projekto pristatymas: įgyvendinant projektą pirmą kartą bus sukurtas klubas, kurio veiklos orientuotos į knygos įvairiapusiškumą ir skirtingą jos pateikimą. Meno, dailės, kūrybos ir inscenizazijos visuma šio projekto veiklose skatins naujų kūrybinių veiklų kūrimą, kokybiškų ir atsinaujinančių kultūrinių ir meno paslaugų plėtrą tarp bendruomenės narių. Vietos gyventojai įsijungę į klubo veiklas patirs skirtingus knygos pristatymo, skaitymo, rašymo ir suvokimo būdus – tai erdvė saviugdai ir saviraiškai, terapija – poilsiui ir pramogai. Taip skatinamas kūrybiškumas, visuomenės kritinis mąstymas, stiprinamas bendradarbiavimas. Salos etnokultūros ir informacijos centro Usėnų seniūnijos etnografinis teatras ,,Negelys” parodys spektaklį ,,Vyrai” (pagal Prano Antalkio apybraižą „Nepažįstamas Vydūnas“). Režisierė – Jūratė Daugalienė. Vyks Valdemaro Klumbio ir Tomo Vaisetos knygos „Mažasis o: seksualumo kultūra sovietų Lietuvoje“ pristatymas. Meno gerbėjams savo kūrybą pristatys kraštietis, Lietuvos jaunosios kartos menininkas – Martynas Pekarskas. Dainuojamąja poezija ir muzikinėmis improvizacijomis šilutiškius džiugins Vytautas V. Landsbergis ir Jonas Landsbergis atlikdami muzikinę programą „Skrisk medžių viršūnėmis“. LRT žurnalistės Aistė Plaipaitė ir Živilė Kropaitė-Basiulė renginyje pristatys Ž. Kropaitės-Basiulės knygą „#fainiausia pasauly močiutė: anūkė klausia apie karus ir sąžinę“. Kūrybinio rašymo dirbtuves — susitikimą—diskusiją — ves žurnalistė Urtė Karalaitė. Vilija Radvilė pristatys muzikinę programą „Ilgesys“. Taip pat vyks užsiėmimai klubo įkurtame salone „Ars littera“. Projekto eigoje, kartą per mėnesį salone rinksis skaitytojai, kuriuos vienija meilė literatūrai, menui, saviraiškai. Vyks diskusijos, susitikimai, siekiant analizuoti bei nagrinėti kūrybinių raiškų įvairovę, atskleidžiant skirtingų kūrėjų unikalumą ir išskirtinumą.

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba

Į viršų