Pradžia

Romualdo Dulskio knygos „Konfucijus ir Kristus“ pristatymas

Atnaujinta: 2023-05-11
Pradžia

Gegužės 26 d. 17val. kviečiame į ciklo „Antika ir krikščionybė“ susitikimą Palangos viešosios bibliotekos renginių salėje, kur vyks profesoriaus, habilituoto mokslų daktaro, religijotyrininko Romualdo Dulskio knygos „Konfucijus ir Kristus“ pristatymas. Renginyje dalyvaus ir autorių kalbins humanitarinių mokslų daktaras, Šventojo Rašto vertėjas, teologas Giedrius Saulytis.

Daugeliui mūsų, Vakarų pasaulio žmonių, Kinija vis dar yra terra incognita. Nors ne vienas esame šį tą girdėję apie konfucianizmą, bet Kiniją, ypač šiandienę, valdomą Komunistų partijos, laikome veikiau filosofine ir religine dykra, o ne šalimi, kurioje slypi ištisi išminties klodai. „Konfucijus ir Kristus. Konfucianistinė žmogaus pašaukimo vizija krikščioniškam kontekstui“ – nuodugni ir gili knyga, siūlanti visiškai kitokią prieigą prie konfucianizmo – ne tik Kinijos, bet ir Japonijos bei Korėjos išminties lobyno. Autorius po kruopelę surinko daugybę istorinių faktų, išgvildeno Konfucijaus ir jo sekėjų mokymą. Knygoje intriguojančiai sugretinami Konfucijaus ir Jėzaus fenomenai, jų skirtingumai ir analogijos, dieviškasis bei žmogiškasis abiejų mokymų aspektai. Nagrinėjama žmogaus pašaukimo problematika Konfucijaus, Mencijaus, Xunzi, neokonfucianizmo, Zhu Xi, Lu Jiuyuano, Wang Yangmingo doktrinose, praktinės išminčių kelio gairės Korėjos konfucianistų darbuose, socialinis-politinis žmogaus pašaukimo matmuo Japonijos konfucianizme ir naujojo konfucianizmo sąjūdyje.

Profesorius Romualdas Dulskis – habilituotas teologijos mokslų daktaras, kunigas, mąstytojas, religijotyrininkas. Ilgametis Europos katalikų teologų draugijos Kuratoriumo narys ir Europos katalikų teologijos draugijos Lietuvos sekcijos prezidentas. Krokuvos nacionalinio mokslo centro ekspertas. Akademinės krikščionybės ir religijų dialogo instituto direktorius. Daugelio mokslinių straipsnių (lietuvių, anglų, vokiečių, lenkų, kroatų kalbomis) ir veikalų: „Maldos teologija ir pašaukimai“ (2007), „Ekumeninė krikščionybė. Krikščioniškasis pašaukimas protestantizme“ (2011), „En Gedžio meilės sodai. Giesmių giesmės homilijos“ (2013), „Ekumeninė krikščionybė. Dieviškasis žmogaus pašaukimas Rytų krikščionybėje“ (2016) autorius. 

Maloniai kviečiame pamėginti permanyti šį prof. Romualdo Dulskio ilgamečio triūso vaisių bei pažinti krikščionybės ir konfucianizmo sąlyčio taškus –  išmintį, tarpstančią visose kultūrose.

Į viršų