Pradžia

„Metai su knyga 2“

Atnaujinta: 2024-03-25
Pradžia

Tikslas: skatinti bendruomenių dalyvavimą kūrybinėse veiklose, mažinti kultūrinę, socialinę ir informacinę atskirtį, įsitraukiant į bendradarbiavimą, dalijantis patirtimi, sudarant sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui, pasitelkiant įtaigius ir žymius Lietuvos veikėjus, meno ir literatūros profesionalus, socialinę mediją, įtraukiančius skaitymo iššūkius.
Tikslinė auditorija: bendruomenės, patiriančios kultūrinę, socialinę ir informacinę atskirtį, Lietuvoje.
Projektą įgyvendina: Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija kartu su Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešąja biblioteka, Lietuvos audiosensorine biblioteka, Kauno apskrities viešąja biblioteka, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešąja biblioteka, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka.
Trukmė: 2024 m. sausio 15 d. – 2024 m. gruodžio 13 d.
Vadovė: Lina Bimbirytė, vyriausioji bibliotekininkė.

Projekto veiklų pristatymas:

  • SKAITYMO AMBASADA. Kiekvienai amžiaus grupei (vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems) paskiriamas po vienas skaitymo ambasadorius-literatūros profesionalas. Kiekvienas jų susitinka su skirtingomis bendruomenėmis skirtingose regionų viešosiose arba mokyklų bibliotekose visoje Lietuvoje (iš viso 36 susitikimai). Susitikimų metu kuriamas bendras rekomenduojamų knygų sąrašas atitinkamai amžiaus grupei. Pasibaigus projektui sąrašai paskelbiami „Vasara su knyga“ tinklapyje, socialiniuose tinkluose bei platinami Lietuvos viešosiose ir mokyklų bibliotekose. Ambasadoriai, projekto metu vykdydami veiklas, taip pat kuria turinį socialiniuose tinkluose apie rekomenduojamas skaityti knygas, orientuojantis į vertingą, populiarią, turinčią išliekamąją vertę literatūrą, plėtojant kokybiškos literatūros prieinamumą, ugdant visuomenės ir individo kūrybingumą, kultūrinį išprusimą.

  • TINKLALAIDŽIŲ CIKLAS SU PROFESIONALAIS. Projekto metu kuriamas tinklalaidžių ciklas (iš viso 12 įrašų), kuriame dalyvauja žymūs Lietuvos žmonės, skirtingų profesijų atstovai bei skaitymo ambasadoriai. Kiekvienas dalinasi savo sėkmės istorijomis, skaitymo patirtimi. Į tinklalaidžių turinio kūrimą įtraukiamos bendruomenės ir visuomenė: suteikiama galimybė užduoti klausimus pašnekovams, pasiūlyti temas diskusijai. Visus metus kuriamas tinklalaidžių ciklas su žymiais Lietuvos žmonėmis bei ambasadoriais talpinamas „Vasara su knyga“ Youtube kanale.

  • VIEŠINIMAS IR VIRTUALAUS TURINIO KŪRIMAS. Skaitymo ambasadoriai su visuomene dalinasi kuriamu turiniu: interviu apie skaitymą, sezono knygą, inicijuoja diskusijas bei kūrybinius konkursus. Visus metus rengiami ambasadorių rekomenduojamų skaityti knygų sąrašai, iššūkiai, diskusijos, konkursai, viešinamas veiklų rezultatas. Rengiamas įvairialypio formato turinys: vaizdo įrašai, motyvaciniai interviu, tinklalaidės, knygų sąrašai ir pan. Projekto metu vykdoma intensyvi komunikacija su visuomene, kuriamas turinys „Vasara su knyga“ socialiniuose tinkluose (Facebook ir Instagram) ir svetainėje. Projekto veiklas taip pat viešina LRT, Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija, Savivaldybių viešosios ir mokyklų bibliotekos, kt. kultūros ir švietimo įstaigos, projekto partneriai, rėmėjai.

Projekto partneriai:Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija, VŠĮ „Lietuvos radijas ir televizija“, Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka, Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka, Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, UAB Vaga, UAB ECHO STAMP „Stampline“, VšĮ Septynios akimirkos, VšĮ Visapusiško lavinimo centras, VšĮ Antavilių pensionatas, Kauno arkivyskupijos šeimos centras, VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai, VšĮ Palaimintojo Jurgio Matulaičio Montesori mokykla, Kauno arkivyskupijos šeimos centras, VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai, UAB „Vaga“.
Projektą finansuoja:
Lietuvos kultūros taryba.

Į viršų