Pradžia

2024 m. tarptautinis festivalis „Inkultūracija“

Atnaujinta: 2024-03-15
Pradžia

Projekto pavadinimas: Tarptautinis festivalis „Inkultūracija“ 
Įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. gegužės 1 d.–2024 m. gruodžio 5 d. 
Tikslas: siekiama skatinti skaitymą, organizuoti profesionaliosios literatūros sklaidą, aktualizuoti literatūros bei meno sintezę, pristatyti kūrybines iniciatyvas, plėtoti tarptautinius ir tarpinstitucinius ryšius.
Projekto vadovas: Viktorija Žilinskaitė, vyriausioji metodininkė projektinei veiklai 

Trumpas projekto pristatymas: 
2024 m. rugsėjo 23–28 d. tarptautinis festivalis vyks 12-ą kartą, kaip buvusios Klaipėdos knygų mugės, tapusios tradicine švente Klaipėdoje ir Vakarų Lietuvoje literatūros mylėtojams, tęsinys. 2024 metų festivalio „Inkultūracija“ programa bus skirta Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 20-mečio minėjimui. Programa siekiama atkreipti dėmesį į europietiškųjų vertybių bei iššūkių išraiškas literatūros srityje ir literatūrinėje kūryboje. Renginių metu bus kviečiama pažvelgti į realias ir įsivaizduojamas sienas, atsikratyti išankstinių nuostatų, įsitikinimų, stereotipų, diskutuoti aktualiais literatūros srities klausimais, išgirsti skirtingas kultūros bendruomenės įžvalgas, susipažinti su įvairiomis literatūrinių tekstų išraiškos formomis. Žiūrovai ir renginių dalyviai bus skatinami atkreipti dėmesį į literatūros virsmus besikeičiančioje visuomenėje – skaitmeninių inovacijų (DI) įtaką literatūrinei minčiai, literatūros žanrų bei interpretavimo galimybių įvairovę, ypatybes, tendencijas, kaitą bei tarpdiscipliniškumą. 2024 m. festivalio lankytojai bus kviečiami dalyvauti 20-yje renginių – diskusijose, skaitymuose, kūrinių pristatymuose, kino peržiūrose – bibliotekos ir partnerių erdvėse. 

Įvairialypį literatūros santykį su menotyra, kinu, muzika, teatru, daile ir fotografija pristatyti bus kviečiami profesionalūs atlikėjai, kultūros ir meno kritikai, menotyrininkai, konkursų laureatai bei nacionalinius ir tarptautinius apdovanojimus pelnę kultūros ir literatūros kūrėjai iš Lietuvos bei užsienio valstybių. 

Festivalio metu  bus pristatoma užsienio rašytojų kūryba, tyrinėjamos paralelės tarp Europos Sąjungoje ir už jos ribų sukurtų literatūros kūrinių, išskirtinis dėmesys skiriamas Baltijos šalių rašytojams bei kūrėjams. 

Taip pat bus organizuojami tradiciniai festivalio renginiai – Lietuvos ir Klaipėdos regiono rašytojų bei organizacijų leidinių pristatymai, „Specialistų tribūnoje“ bus gvildenamos kultūros lauko specialistams aktualios temos. 

Projekto partneriai: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga, Klaipėdos dramos teatras, UAB „Kavos architektai“, UAB „Kurpiai“, UAB „Minijos1“, UAB „Adseva“, UAB „Intema“, UAB „Klaipėdos dienraštis“, Gėlių studija „Samanota“, Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio Vienuolyno „Galerija 1252“. 
Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba 

Į viršų