Pradžia

Savivaldybių viešųjų bibliotekų fondų

Atnaujinta: 2021-04-20
Pradžia
Autorius: Laima Kutiščeva, Genovaitė Ivaškevičienė

Organizuoti gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą – tai savivaldybės viešųjų bibliotekų (SVB) uždavinys, kurį galima pasiekti kaupiant ir saugant gyventojų poreikius tenkinantį universalų dokumentų fondą, formuojant turimo fondo struktūrą, kuriant informavimo sistemą. Siekiant optimizuoti fondus viešosiose bibliotekose, įgyvendinant Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintas „Bibliotekų plėtros strategines kryptis 2016−2022 metams“ ir vadovaujantis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2017–2020 m. strateginėmis veiklos kryptimis bei prioritetais, atliktas plačios apimties savivaldybių viešųjų bibliotekų fondų sistemos tyrimas. Taikant anketinį tyrimo metodą (2017 m.) surinkta informacija apie SVB informacijos išteklius:

  • pagal mokslo šakas (UDK skyrius);
  • kalbiniu aspektu (lietuvių ir užsienio kalbomis);
  • rūšiniu aspektu (spausdinti, garsiniai regimieji, vaizdiniai, rankraštiniai, elektroniniai, trimačiai ir kt. dokumentai);
  • regioniniu aspektu (dokumentų paskirstymas savivaldybės filialuose);
  • pagal pagrindines vartotojų grupes (pasiskirstymas tarp vaikų ir suaugusiųjų literatūros);
  • fondo kaitos aspektu (fondo papildymas, nurašymas, atnaujinimas per metus);
  • fondo panaudos aspektu (dokumentų išduotis, fondo apyvartos rodikliai) ir kt.

Analizuojant apibendrintus anketos duomenis, panaudoti ir kiti tyrimų metu gauti rezultatai, išnagrinėtos SVB veiklos ir statistinės ataskaitos, interneto svetainėse skelbiama informacija. Be to, aptarti SVB fondų darbo organizavimo pokyčiai automatizuojant procesus, problemos, geroji patirtis, pateiktos išvados ir rekomendacijos darbui tobulinti. Knygą papildo 7 informatyvūs priedai.

Elektroninė leidinio versija

Į viršų