Pradžia

Ko mums šiandien trūksta? Povilo Višinskio publicistika

Atnaujinta: 2022-05-23
Pradžia
Autorius: Dalia Jakaitė

Šios knygos šaltinis – periodinėje spaudoje ir atskiromis brošiūromis pasirodžiusi Povilo Višinskio publicistika, sudaranti didžiąją šios asmenybės palikimo dalį. Rinktinę sudaro per 160 tekstų. Leisdami pažinti to meto epochą, Višinskio straipsniai gali būti puikus pretekstas klausti, ko mums trūksta šiandien, o vienas atsakymų pagal Višinskį – savo laikui adekvataus, sąmoningo, nuolat stiprinamo rūpinimosi savo tauta, jos kalba, krašto ateitimi.

Į viršų