Pradžia

Vydūno viešoji biblioteka organizavo XXII-ąjį Žemaitijos/Vakarų Lietuvos bibliotekininkų sąskrydį „Tuo gražūs, kad skirtingi“

Atnaujinta: 2023-09-12
Pradžia

2023 m. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai teko garbė ir atsakomybė organizuoti tradicinį, šiemet – jau XXII-ąjį, Klaipėdos regiono ir kitų šalies apskričių bei savivaldybių viešųjų bibliotekų bendruomenes kasmet buriantį Žemaitijos/Vakarų Lietuvos bibliotekininkų sąskrydį, kurio šių metų tema – „Tuo gražūs, kad skirtingi“.

Šalyje minint Klaipėdos krašto metus, rugsėjo 7-8 dienomis ant Rambyno kalno vykęs renginys visus jo dalyvius ir svečius tarsi laiko mašina nukėlė į autentiškumu, lietuvininkų šnekta, etnokultūros paveldo elementais persismelkusį bei čionykštės istorijos dvasia alsuojantį XX a. pradžios laikotarpį, į Lietuvos raštijos lopšį. „Pasienio poste“ svečius pasitiko ir į renginio vietą pavežėti legendiniu Mažosios Lietuvos siauruku kvietė „valstybinės bibliotekos vedėja“, „pasienio kontrolės pareigūnas“, „kasininkė“ ir kiti to meto madingomis aprangos detalėmis bei aksesuarais pasipuošę personažai. Įžanga į šią šventę tapo pagėgiškių bibliotekininkų ir Pagėgių savivaldybės kultūros centro specialistų susirinkusiesiems dovanotas pasirodymas – skambant sakmei apie Rambyno kalną ir pasitelkiant įspūdingo dydžio lėles, atliktas teatralizuotas vaidinimas, vaizdžiai atskleidęs Rambyno kalno atsiradimo istoriją.

Iškilminga šventės atidarymo ceremonija prasidėjo tradiciniu sąskrydžio vėliavos ir šiame renginyje dalyvaujančių bibliotekų vėliavų įnešimu bei šių metų šventės šeimininkų ir svečių sveikinamaisiais žodžiais: sveikinimus tarė ir puikios nuotaikos bei įsimintinai praleisto laiko drauge linkėjo Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė, savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, Pagėgių savivaldybės administracijos Lumpėnų seniūnijos seniūnė Danguolė Mikelienė, Pagėgių savivaldybės administracijos Pagėgių seniūnijos seniūno pareigas einantis Vilkyškių seniūnijos seniūnas Darius Jurkšaitis, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos direktorė dr. Laura Juchnevič, bibliotekininkų sąskrydžių organizavimo idėjos sumanytojas – Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios bibliotekos direktorius Jonas Grušas. Šie bibliotekų vadovai visų dalyvaujančių bibliotekininkų vardu, pakviesti pasirašyti Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos svečių knygoje. Renginį vedusi Svetlana Jašinskienė pristatė šventėje dalyvaujančių bibliotekų vadovus, pakviesdama kiekvieną jų simboliškai, padedant po akmenėlį, pradėti viso renginio metu iš įvairių gamtos gėrybių visų dalyvių bendrai kurtą ornamentuotą baltų simbolį – bendrystės ženklą. Šią kūrybinę veiklą koordinavo profesionali fotomenininkė Rasita Liulienė. Istorinė šios šventės atidarymo akimirka įamžinta bendroje renginio dalyvių, svečių bei organizatorių nuotraukoje iš paukščio skrydžio.

Renginyje dalyvavusios bibliotekos kvietė visus užsukti į papuoštus kiemelius, kuriuose atskleidė bei pristatė savo atstovaujamosios įstaigos ar vietovės išskirtinumą per architektūros, raštijos, gamtos, kultūros ar kitus objektus. Bibliotekos žavėjo išradingumu, šmaikštumu, kūrybiškumu, savitumu ir užkrečiančiai puikia nuotaika.

Kiekvienam svečiui suteikta galimybė įsiamžinti specialiai šiam renginiui bibliotekos įkurtame, XX-ojo amžiaus autentiškais elementais dekoruotame foto kampelyje, kuriame bibliotekos galėjo rasti ir šį tą apie save renginio organizatorių parengtame linksmų sąskrydyje dalyvaujančių bibliotekų naujienų stende. O kad plačios šypsenos nedingtų iš veidų, kolegos kviesti dalyvauti linksmosiose vikrumo, etnokultūriniais, teatralizuotais elementais apipintose sporto rungtyse. Sportines trepsynes keičiant muzikinėms, įsisukti į mažlietuviškų linksmybių, ratelių, ir įvairių žaidimų sūkurį kvietė Pagėgių savivaldybės kultūros centro Šilgalių folkloro ansamblis „Kamana“ ir jo vadovė – etnografė Aksavera Mikšienė. Bibliotekų vadovams surengta sesija – Mažosios Lietuvos kulinarinio paveldo patiekalų degustacinė edukacija kaimo turizmo sodyboje „Mociškių palivarkas“, kurią vedė svetingi šios sodybos vadovai Rasa ir Sigitas Stoniai.

Vakarui atėjus, kiekvienai renginyje dalyvavusiai bibliotekai suteikta sąskrydžio metu pademonstruotą savitumą ir išskirtinumą atspindinti nominacija, įteiktas padėkos raštas, Pagėgių krašto autentiškumą reprezentuojantis lauknešėlis, gardžios bei žaliuojančios dovanos. Gaudžiant gausioms ovacijoms, iškilmingai apdovanota kiekvienoje sportinėje rungtyje nugalėjusi biblioteka. Diplomais bei prizinėmis taurėmis pagerbtos sportinių varžybų nugalėtojos: Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos (I vieta),  Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos (II vieta) ir Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos (III vieta) komandos. O garbė ir teisė organizuoti kitų metų bibliotekininkų sąskrydį teko Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešajai bibliotekai, kurios atstovams įteikta pereinamoji šio renginio taurė ir vėliava.

Šventinė pakili nuotaika tęsėsi skambant atlikėjos Vilmos Gudauskienės atliekamoms dainoms. Kolegos kviesti ne tik muzikos klausytis ir suktis šokių sūkury, bet ir stebėti virtualią bibliotekininkų pasiruošimo sąskrydžiui darbų vinjetę, kurioje užfiksuotas ilgas šio didžiulio renginio organizacinis kelias.

Žvaigždėms sužibus rugsėjo danguje ir visiems svečiams smagiai trypiant šokių aikštelėje, prie jų panoro prisijungti ir nuo Raganų eglės čia suskridusios raganaitės. Mistifikuotą šokių šou dovanojo Pagėgių savivaldybės kultūros centro Lumpėnų kaimo bendruomenės moterų linijinių šokių grupė ,,Ramigė“ ir Pagėgių savivaldybės kultūros centro vaikų šokių grupė „Siautulys“, vadovaujamos choreografės Gražinos Paliokienės. Vidurnaktis pasitiktas su DJ Leku ir šokių muzika.

Šis renginys nebūtų įvykęs be gausaus rėmėjo būrio. Už paramą ir nuoširdžią pagalbą organizuojant XXII-ojo Žemaitijos/Vakarų Lietuvos bibliotekininkų sąskrydį, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka dėkoja globėjai – Pagėgių savivaldybės administracijai, koncertą finansavusiam Kęstui Komskiui, mažlietuvišką patiekalų degustaciją dovanojusiems kaimo turizmo sodybos „Mociškių palivarkas“ šeimininkams R. ir S. Stoniams, Žemės ūkio kooperatyvo „Lumpėnų Rambynas“ vadovui R. Kelneriui, UAB „Grizlis“ kolektyvui ir direktoriui V. Mažučiui, Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos kolektyvui ir pirmininkei L. Stašinskienei, Lumpėnų seniūnijai ir seniūnei D. Mikelienei, Pagėgių ir Vilkyškių seniūnijoms bei Vilkyškių seniūnui D. Jurkšaičiui, AB „Kelių priežiūra“ Vakarų regiono Tauragės kelių tarnybai ir vadovui D. Spancernai, Rambyno regioninio parko kolektyvui ir Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Rambyno grupės patarėjui D. Brazauskui, Švedijos humanitarinei organizacijai „Pagalba Lietuvai – Tikėjimas, Viltis, Meilė“ atstovui Lietuvoje T. Girčiui bei buvusiai ilgametei šios organizacijos vadovei K. Ann-Marie Lindqvist., UAB Pagėgių komunalinis ūkis, UAB „Saldus stalas“ ir vadovei D. Sinkevičienei, UAB „Senoji giria“ ir vadovei M. Sinkevičiūtei-Valaitienei, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės kolektyvui bei vyresniajam specialistui E. Kuisiui.

 Išskirtinė padėka skiriama Pagėgių savivaldybės kultūros centro kolektyvui bei direktorei S. Jašinskienei už nuoširdžią bendrystę planuojant bei išpildant šio renginio programą bei šios įstaigos choreografei G. Paliokienei už įsimintinus jos vadovaujamų šokių grupių pasirodymus.

Dėkojame kraštiečiams: A. Bladaičiui, I. ir E. Černiauskams, J. ir R. Dargiams, G. Jasevičiui, E. Jašinskui, D. Krencienei, R. Liulienei, D. ir V. Mikeliams, F. ir A. Saročkams, J. ir D. Stumbrams, R. Špečkauskui, J. Vidraitei-Marozienei;

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijai, Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centrui, Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijai, Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos klebonui K. Žutautui, Piktupėnų kaimo bendruomenei ir pirmininkei A. Jonikienei, UAB „Varlė“ Tauragėje ir vadybininkei V. Iljinovienei.

Nuoširdi padėka už prisidėjimą ir talkininkavimą XXII-ojo Žemaitijos/Vakarų Lietuvos bibliotekininkų sąskrydžio metu skiriama savanoriams: Pagėgių savivaldybės administracijos Vilkyškių seniūnijos socialinio darbo organizatorei G. Andruškei, Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės vadovei I. Čerkauskienei, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos gimnazistei S. Grabauskaitei ir pagėgiškiui G. Mankui.

Renginio organizatoriai dėkoja informaciniams rėmėjams: laikraščiams „Voruta“, „Šilokarčema“, „Tauragės kurjeris“, „Tauragės žinios“, leidiniams „Savivaldybių žinios, „Tarp knygų“, interneto svetainėms: „Mano kraštas“, „Regionų naujienos“, „Šilainės kraštas“, „Pamarys“, „Šilutės žinios“, „Žemaitija.lt“.

Sonata NOGNIENĖ,

Pagėgių savivaldybės Vydūno  viešosios bibliotekos

metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Nuotraukų autoriai: Asta Andrulienė ir Egidijus Kuisys

Nuotraukų galerija: https://photos.app.goo.gl/DXuYd1661WPXmGZm9

Į viršų