Pradžia

Naujos idėjos ir sprendimai: nuotolinės „PhotoKICK“ projekto dirbtuvės  

Atnaujinta: 2023-02-03
Pradžia

2023 m. vasario 1 d. vyko nuotolinės projekto „PhotoKICK“ rezultatų kūrimo dirbtuvės su projekto partneriais iš Lietuvos, Latvijos, Vengrijos, Slovėnijos ir Ispanijos. Dirbtuves vedė projekto koordinatorė – Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos vyr. metodininkė projektams Viktorija Žilinskaitė.

Šio susitikimo metu projekto partneriai kūrė edukacinių fotografijos parodų kūrimo gaires. Jose planuojama pateikti teorinę informaciją apie tokių parodų organizavimą ir kuravimą, edukacinių praktikų kūrimą bei kitus praktinius edukacinius fotografijos parodų pavyzdžius iš „PhotoKICK“ partnerių organizacijų. Metodinė medžiaga bus prieinama internete ir ja galės naudotis edukatoriai, andragogai ir kiti suaugusiųjų mokymosi specialistai. 

Susitikimas prasidėjo trumpu žaidimu ir 1-ojo projekto rezultato – edukacinių fotografijos parodų kūrimo gairių metodikos pristatymu. Platformoje „Padlet“  projekto dalyviai dalyvavo brainstorming užsiėmime ir diskutavo, kokie elementai sudaro edukacinę fotografijos parodą. Vėliau vyko diskusija grupėse apie projekto tikslines auditorijas – andragogus ir besimokančius suaugusiuosius.  Pirmoji grupė aptarė, kokias savybes turi turėti puikus andragogas ar suaugusiųjų mokymosi specialistas ir su kokiais iššūkiais jie susiduria kurdami neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus. Antroji grupė pasidalino savo patirtimi dirbant su suaugusiaisiais ir pristatė savo nuomonę apie suaugusiųjų mokymosi lūkesčius, iššūkius bei svarstė ar neformalusis suaugusiųjų švietimas skiriasi nuo kitų tikslinių grupių.

Dirbtuvės suteikė naudingų įžvalgų ir pastebėjimų apie edukacinių fotografijos parodų kūrimo gairių turinį. Dalyviai dalijosi panašia patirtimi ir neformalių edukacinių veiklų organizavimo iššūkiais. Veiklos rezultatai bus naudojami plėtojant rengiamą metodiką ir paruošti praktiniam naudojimui andragogikos bei meno ir kultūros edukacijos srityse. 

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.klavb.lt/projektine-veikla/47/erasmus-projektas-photography-kaleidoscope-inclusion-communities-and-knowledge-photokick:693  

Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti laikoma už juos atsakinga. 

Informaciją parengė Larysa Sydorenko (Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka). 

 
Į viršų