Pradžia

Edukacinių fotografijos parodų kūrimo gairės – naujas įrankis edukatoriams ir kūrėjams

Atnaujinta: 2023-11-21
Pradžia

Edukacinių fotografijos parodų kūrimo gairės – tai įžvalgos ir rekomendacijos apie pagrindinius aukštos kokybės profesionalių fotografijos parodų kūrimo aspektus ir inovatyvių metodų taikymą neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose. Gaires parengė Erasmus+ KA2 projekto „Photography Kaleidoscope: Inclusion, Communities, and Knowledge“ (PhotoKICK) partneriai: Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka (Lietuva), Lietuvos nacionalinis muziejus (Lietuva), Meno ir technologijų centras (Latvija), kultūros asociacija „Espacio Rojo“ (Ispanija), meno, kultūros, edukacinių programų ir technologijų mokslo ir tyrimų asociacija „EPEKA“ (Slovėnija) ir Vengrijos nacionalinis muziejus (Vengrija). Šios gairės yra pirmasis žingsnis visiems, norintiems sužinoti, kaip fotografijos menas gali būti naudingas kūrėjams, pedagogams ir bendruomenėms, skatinant suaugusiųjų įtrauktį kultūros edukacijoje bei mokymosi visą gyvenimą ir kūrybiškumo kompetencijų ugdyme.  

Metodinę priemonę sudaro 3 dalys: edukacinių fotografijos parodų kūrimo gairės, fotografijos parodų organizavimo rekomendacijos bei fotografijos parodų pavyzdžiai. Pirmoje ir antroje dalyse pristatomas įvadas į pagrindinius edukacinių fotografijos parodų kuravimo etapus. Trečioje dalyje pristatomi praktiniai edukacinių fotografijos parodų pavyzdžiai, kuriuos atrinko ir parengė projekto partnerių organizacijose dirbantys menotyrininkai, parodų kuratoriai, pedagogai ir neformaliojo švietimo specialistai. 

Edukacinių fotografijos parodų pavyzdžiuose pristatoma žinomų Lietuvos, Latvijos, Ispanijos, Slovėnijos ir Vengrijos menininkų fotografijų parodų pritaikymas edukacinėje veikloje.  Šioje dalyje atskleidžiama kaip profesionalių fotografų Ginto Kavoliūno, Antano Ingelevičiaus, Lukos Muroveco, Roberto Capos, Javier Atienza Alonso kūriniai tapo įrankiais kūrybiškumo lavinimui, kultūros paveldo aktualizavimui, socialinių problemų nagrinėjimui, supažindinimui su meno istorija, fotografijos metodais ir inovacijomis. Taip pat šioje dalyje supažindinama ir su vietos kūrėjų įgalinimo kultūros ir paveldo sklaidos procesuose patirtimi.

Gairės yra atviros prieigos išteklius, skirtas pedagogams, andragogams, kultūros darbuotojams, dirbantiems neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje, siekiantiems skatinti suaugusiųjų socialinę ir kultūrinę įtrauktį, kūrybiškumą, ugdyti domėjimąsi kūrybos ir meno procesais bei lavinti mokymosi visą gyvenimą įgūdžius. Kūrėjams šis įrankis padės atrasti naujas galimybes asmeninės kūrybos sklaidai bei meno populiarinimui vietos bendruomenėse. 

Kviečiame susipažinti su pagrindiniais fotografijos parodos kuravimo principais ir parodose taikomomis kūrybinės edukacijos praktikomis, kurios prisideda prie aktyvaus suaugusiųjų dalyvavimo neformaliojo švietimo veiklose. 

Daugiau informacijos apie projektą: www.photokick.eu 

Į viršų