Pradžia

Jaunuolių kūrybiškumui ir savęs pažinimui – prasmingos projekto veiklos bibliotekose

Atnaujinta: 2023-12-12
Pradžia

2021–2023 metais Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos apskričių ir savivaldybių viešosiose bibliotekose vyko projektas „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ (toliau tekste vadinamas projektas). 

Projekto pradžioje buvo atliktas tyrimas, kurio pagrindu sukurta mobilioji programėlė „Draugoteka“ (ją atsisiuntė ir išbandė per 3300 vaikų ir jaunuolių), edukacinė programa „Žaidžiame Draugoteką“, keliaujančios knygų lentynos, knygomatai, skirti 10–15 metų vaikams ir jaunuoliams. 

Projekto metu sukurti produktai ir vykdytos veiklos ne tik ugdė moksleivių įprotį skaityti, gilinti žinias, skatino domėtis vertinga literatūra, bet ir padėjo skaitymo patirtis pritaikyti socialinių santykių kūrimui su kitais, spręsti kylančias problemas, skatino kūrybinę saviraišką bei refleksiją. 

Dalyvavimo projekto veiklose naudą vaikams ir jaunuoliams patvirtina atliktas projekto veiklų vertinimo tyrimas. Juo buvo siekiama sužinoti, kurios projekto veiklos buvo naudingos ir prieinamos.  

Tyrimo metu buvo apklausti 3223 projekto dalyviai, iš jų net 49 proc. gyveno kaimiškose vietovėse. Tai rodo, kad projekto veiklos pasiekė vaikus ir jaunuolius iš įvairių vietovių, fiziškai nutolusių nuo didesnių miestų ar miestelių, suteikė jiems galimybes dalyvauti įvairiose kultūrinėse veiklose bibliotekose.  

Dalis projekto naudų, kurias įvardijo apklausti vaikai ir jaunuoliai, susijusios su kultūros prieinamumo pagerėjimu, kita dalis – su socialinių santykių kūrimu, asmeninių problemų sprendimu.  

Dalyviai  teigė, kad projekto metu atrado biblioteką kaip erdvę, kurioje gali gerai ir naudingai praleisti laiką. Kad pradėjo daugiau skaityti, sužinojo naujų knygų ir vertingos informacijos apie jas. Sužinojo apie žaidimą „Draugoteka“, knygomatą, bibliotekų paslaugas, patikimus informacijos paieškos būdus ir šaltinius. Dalyvaudami veiklose gavo atsakymus į rūpimus klausimus, rado asmeninių problemų sprendimo būdus bei galimybes.  

Tyrimo duomenys rodo, kad projekto kultūrinės veiklos ir produktai prisidėjo prie dalyvavusių vaikų ir jaunuolių geresnio bei pagarbesnio bendravimo su kitais žmonėmis ir didesnio sąmoningumo, formuojant konstruktyvius ir draugiškus santykius su draugais ir bendraklasiais. Taip pat projekto veiklos paskatino vaikus ir jaunuolius geriau pažinti save, išbandyti jėgas, nebijoti mokytis iš klaidų, lavinti atmintį, dirbti su savo motyvacija. Ne ką mažiau svarbūs vaikams ir jaunuoliams buvo psichologinės savijautos aspektai – smagiai ir įdomiai praleistas laikas, pagerėjusi nuotaika, galimybė laimėti prizų, bendrumo jausmas, dėmesys kitam žmogui.  

Apibendrinus galima teigti, kad plačiąja prasme projektu buvo siekiama ne tik padidinti vaikų ir jaunuolių prieinamumą prie kultūrinių veiklų, paskatinti juos skaityti, pagarbiai bendrauti, kurti konstruktyvius, draugiškus santykius, nebijoti suklysti, žaismingai ir prasmingai naudoti knygas kūrybiškumo lavinimui ir problemų sprendimams, bet ir rūpintis savimi ir kitais.  

*** 

Informacija apie projektą:

Projekto pavadinimas ir vykdymo laikotarpis: Tarptautinis projektas „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ vyko 2021 07 20–2023 11 22. 

Projekto vykdytojai ir partneriai: Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, kūrybinė studija BLACK BOOK (Norvegija) ir 39 Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos savivaldybių viešosios bibliotekos 

Finansavimas. Projektas buvo finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų priemonės „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ lėšomis. Tam skirta 219 978 EUR. 

Informacinis projekto partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 

Į viršų