Pradžia
Renginys

Marija Gimbutienė moterų ir deivių pasaulyje | Paskaita ir diskusija

2021 Birželio 03 d. 17:00 - 19:00 Renginių salė
Pradžia
*photo*
„Marijos Gimbutienės ‒ mokslininkės, teoretikės ir archeologės praktikės, o sykiu veiklios, įvairiapusiškos ir jautrios asmenybės mokslinis palikimas iki šiol yra palyginti mažai tyrinėtas. Paskaitoje bus praskleista asmeniškoji Marijos Gimbutienės gyvenimo pusė— mokslininkės ryšys su šeima, ypač jos santykiai su mama Veronika Alseikiene. Asmeniškumas yra neatsiejamas nuo M. Gimbutienės akademinio darbo bei lituanistinės veiklos; keliu prielaidą, kad ypatingas ryšys su mama ir kitomis šeimos moterimis, jų pavyzdys ir autoritetas sudarė prielaidas ieškoti moteriškųjų deivių pasaulio archeologinėse kultūrose, įžvelgti ir atpažinti veiklų, energingą, kuriantį moteriškąjį pradą. Asmeniškoji M. Gimbutienės gyvenimo pusė yra svarbi ne tik kaip XX a. lietuvės emigrantės patirtis ar žymios mokslininkės gyvenimo istorija, bet ir kaip žinių šaltinis Senosios Europos civilizacijos teorijos genezei suprasti giliau pažįstant pačią šios teorijos kūrėją.“ - dr. Daiva Vaitkevičienė.
Paskaitos ir diskusijos dalyviai:
Dr. Daiva Vaitkevičienė
Tyrimų sritis: baltų mitologija, folkloristika, etninė medicina, užkalbėjimai, prigimtinė kultūra. Yra išleidusi knygas „Ugnies metaforos“ (2001), „Žydinti taurė: baltų gėrimai ir apeigos“ (2019), skirtas baltų mitams ir apeigoms. Mitologijos darbuose nagrinėja mitinio mąstymo raišką skirtingomis kultūros formomis, taiko tarpdalykinę prieigą, sieja folkloristikos, etnologijos, kalbos, istorijos duomenis. Mitologijos darbuose taiko semiotinį metodą ir tęsia A. J. Greimo mitologijos tyrimų kryptį. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja.
Dr. Sigitos Bagužaitės-Talačkienė
Tyrimų sritis— paveldosauga, muziejininkystė, etninė kultūra, gintaras kultūros istorijoje, socialinė archeologija, Vakarų baltų bendruomenės ir jų kultūriniai ryšiai. Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Palangos gintaro muziejaus vyriausioji tyrėja – rinkinio kuratorė.
Prof. Rimantas Balsys
Svarbiausias tyrimų laukas— pagoniškieji lietuvių ir prūsų dievai, deivės bei dvasios, taip pat pagoniškieji lietuvių ir prūsų ritualai. Yra išleidęs penkias monografijas. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto dekanas.
Projekto rėmėjas: Klaipėdos miesto savivaldybė.
Projekto partneris: Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka.
Vaizdo montažas: Martynas Jankevičius.
Projekto kuratorė: Sondra Simana.
Ši paskaita yra LRS Klaipėdos skyriaus projekto
„Šiuolaikinės feministės malda Didžiajai Deivei Motinai“ dalis.
 
Nuoroda į tiesioginę transliaciją: https://bit.ly/3uLKWsf 
Į viršų