Pradžia

Panegirika Polocko sugriovimo proga

Atnaujinta: 2021-08-26
Pradžia
Autorius: S. Narbutas ir D. Antanacvičius

Bazilijaus Hiacintijaus iš Vilniaus lotyniška poema apie dabar mažai mums ką sakantį istorijos įvykį – kaip 1579 m. iš Maskvos buvo atgautas dabartinės Baltarusijos rytuose esantis Polocko miestas ir pilis. Regis, ko kvaršinti galvą su kažkokiu mūsų kaimynės miestu ir jo istorija? Vis dėlto kažkada Polockas iš Vilniaus buvo greičiau ir lengviau pasiekamas nei Klaipėda. Jo svarbą mūsų istorijoje liudija paprastas faktas, kad vienas iš Vilniaus vedusių vieškelių nuo seno buvo vadinamas Polocko traktu (iš čia dabartinės Polocko gatvės vardas). Nuo XIII a. vidurio su nedidelėmis pertraukomis Polocko kunigaikštystę valdė Lietuvos kunigaikščiai.

Kunigaikštystę panaikinus, Polocko žemė, vėliau vaivadija iki pat Respublikos sunaikinimo 1793 m. su nedidelėmis pertraukomis buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sudėtyje. Taigi Polocko istorija glaudžiai susijusi su visos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija. Bazilijus Hiacintijus yra pirmasis lietuvis – Vilniaus miestietis – dabartinės Italijos teritorijoje išspausdinęs savo parašytą knygą. Iki jo anapus Alpių gyveno, mokėsi ir darbavosi ne vienas lietuvis (pirmasis istoriškai paliudytas – Parbus, 1251 m. kaip Mindaugo pasiuntinys atvykęs pas popiežių Inocentą III į Milaną), bet iki Hiacintijaus nė vienas Vergilijaus krašte nepaliko jokio spausdinto savo veiklos vaisiaus.

Tai dviejų knygų rinkinys. Pirmojoje knygoje pateikti šaltinio (Panegirikos) vertimai. Pirmąjį vertimą atliko S. Narbutas, antrasis vertimas – D. Antanavičiaus. Antroji knyga – mokslo studija, kurią parengė D. Antanavičius.

Į viršų