Balandžio 19 d. 17:30 val. bibliotekos Gerlacho palėpėje.

Po ilgų ramybės ir laukimo savaičių ateina gražiausia ir prasmingiausia pavasario šventė – Velykos. Tai atgimimo, naujo gyvenimo ir vilties šventė.
Gyvenimas nesibaigia vien tuo, ką mes matome ir jaučiame. Jis nesibaigia su mūsų išėjimu iš šio pasaulio. Gimsta kitas pasaulis ir jis gimsta pirmiausia mumyse. Kristus ir parodo tos perspektyvos galimybę. Jis tarsi perkeičia visą istoriją atverdamas žmogaus istoriją, naują vidinį kelią – žmogus kviečiamas susimąstyti ir atgimti, neprarasti vilties. Tai, ką mes matome, kuo mes gyvename, dar nėra viskas. Yra aukštesnė perspektyva, į kurią ir kviečia pats Dievas.
Velykos ypač brangios tuo, kad Kristus paaukojo savo gyvybę dėl mūsų, dėl visos žmonijos, palikdamas viltį. Tai ir yra ta Geroji naujiena, Velykų džiaugsmas ir slėpinys. Švęsti - gyventi taikoje su savimi, su savo artimaisiais ir su Dievu. Čia yra Velykų šventės prasmė.

Kvietėme penktadienio vakarą į širdies šventę, išgirsti tikrąją Velykų istoriją, pasakojamą muzikos garsais.

Programoje: Dalia Kanclerytė, Raimonda Narsejeva, Kęstutis Gustys, Edita Bodrovaitė-Rukienė, Krista Gurova, Michael Gurov, Linas Vaicekauskas, Laura Geraščenko