Nominacijos „Jonvabalis“ ir „Išminties marės“

Nuo 2012 metų Nacionalinės lietuvos bibliotekų savaitės metu renkami ir apdovanojami geriausi Klaipėdos regiono bibliotekininkai. Nominacija „Išminties marės“ skiriama už bibliotekos geriausius strateginius sprendimus ir jos atstovavimą, kūrybinę, mokslinę ir visuomeninę veiklą. Nominacija „Jonvabalis“ – už profesionalumą darbe, naujų darbo metodų taikymą ir bendruomenės subūrimą

2020

 • Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešajai bibliotekai už naujų paslaugų kūrimą naudojant šiuolaikines technologijas, jų pritaikymą socialinę atskirtį patiriančioms tikslinėms lankytojų grupėms bei puikius tarptautinio bendradarbiavimo veiklos rezultatus.
 • Jurbarko SVB Viešvilės filialo vyr. bibliotekininkei Vilijai Platonovienei už įdiegtas naujoves kuriant patrauklias erdves skaitytojams, bendruomenės telkimą, šiuolaikiškų ir aktualių užimtumo veiklų iniciavimą, aktyvų bei kokybišką projektinių veiklų įgyvendinimą.

2019

 • Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešajai bibliotekai už kompetenciją gilinantis į Mažosios Lietuvos istorijos ir kultūrinės atminties temas, už ilgametę kultūros almanacho „Dorė“ leidybą.
 • Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos informacijos skyriaus vyr. bibliografei Laimai Pikčiūnienei už ilgametę ir vaisingą veiklą kraštotyros baruose, už Tauragės krašto kultūros ir istorijos puoselėjimą bei bendradarbiavimą kuriant „Krašto paveldo gidą“.

2018

 • Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos Veiviržėnų filialui už tradicijų puoselėjimą bei naujų, patrauklių darbo formų taikymą skatinant skaitymą bei organizuojant įdomius, prasmingus, vartotojų poreikius atitinkančius kultūrinius, edukacinius, informacinius renginius, bendradarbiavimą su bendruomene.
 • Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Veliuonos filialo bibliotekininkei Violetai Šoblinskaitei – Aleksai už meilę knygai, puikias iniciatyvas, aktyvų bendradarbiavimą su bendruomene bei visuomeninėmis organizacijomis, nenuilstamą skaitymo skatinimą originaliomis iniciatyvomis.

2017

 • Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai už nenuilstamą kultūros, gimtosios kalbos ir tradicijų puoselėjimą, inovatyvią veiklą, ištvermę dirbant sunkiose sąlygose.
 • Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus vedėjai Rimai Norvilienei už indėlį telkiant vietos bendruomenes intelektualiai veiklai, mažųjų bibliotekėlių plėtrą Šilalės rajone ir skaitymo skatinimą, jaunimo ir šeimų užimtumo didinimą, inovatyvių idėjų įgyvendinimą, profesionalaus meno sklaidą, lietuvių liaudies kultūros ir tradicijų puoselėjimą, žemaičių tarmės populiarinimą, netradicinių ES renginių organizavimą Šilalės krašte.

2016

 • Šilalės rajono savivaldybės viešoji bibliotekai už nenuilstamą kultūros, gimtosios kalbos ir tradicijų puoselėjimą, gerosios patirties sklaidą kituose Lietuvos etnografiniuose regionuose.
 • Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos Vadžgirio filialo bibliotekininkei Erikai Žievienei už jaukios, vietos bendruomenės lankomos ir remiamos bibliotekos sukūrimą.

2015

 • Šilutės rajono savivaldybės viešoji F. Bajoraičio biblioteka už tradicijų puoselėjimą bei naujų, patrauklių darbo formų ieškojimą, skaitymo skatinimą, organizuojant įdomius, prasmingus, vartotojų poreikius atitinkančius kultūrinius, edukacinius, informacinius renginius.
 • Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filialo vedėjai Romutei Girskienei, už meilę knygai ir žmogui, puikias iniciatyvas, aktyvų bendradarbiavimą su bendruomenėmis bei visuomeninėmis organizacijomis.

2014

 • Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka už sėkmingą tradicinių ir inovatyvių veiklų derinimą puoselėjant ir skleidžiant kultūrą rajone.
 • Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Pajūrio filialo bibliotekininkė Rasa Griškienė už aktyvią veiklą ugdant meilę knygai ir buriant bendruomenę.

2013

 • Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai už nenuilstamą kultūros puoselėjimą ir jos sklaidą, renginių gausą bei įvairovę.
 • Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Traksėdžių filialo bibliotekininkei Vidai Paldauskienei už skaitymo skatinimą, meilės knygai ugdymą ir aktyvią veiklą buriant bendruomenę.

2012

 • Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešajai bibliotekai už nenuilstamą kultūros puoselėjimą ir jos sklaidą, nuolat gerinamą bibliotekininkų partnerystę ir bendradarbiavimą, renginių gausą ir įvairovę, tradicinių ir modernių darbo formų derinimą, atsakingai vykdomą informacinių technologijų plėtrą.
 • Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Pagramančio kaimo filialo vyr. bibliotekininkei Virginai Bartušienei už aktyvią bibliotekinę, kraštotyrinę bei kultūrinę veiklą, tamprius ryšius su bendruomene.