Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos (KLAVB) Kraštotyros ir skaitmeninimo skyrius teikia šias kultūros paveldo objektų skaitmeninimo paslaugas:

  • kultūros paveldo objektų skenavimas;
  • suskaitmenintų vaizdų apdorojimas (tekstinių KPO atpažinimas, parengimas saugojimui, archyvavimui bei viešinimui);
  • tinkamų sąlygų sudarymas atminties institucijų darbuotojams, norintiems savarankiškai suskaitmeninti savo turimus KPO, prieš tai šiuos darbuotojus apmokius dirbti su Bibliotekoje esančia, konkretiems KPO skaitmeninti reikalinga įranga;
  • metodinės konsultacijos, stažuotės ir mokymai KPO skaitmeninimo klausimais.

 Lietuvos bibliotekoms ir kitoms atminties institucijoms konsoliduotos KPO skaitmeninimo paslaugos teikiamos nemokamai, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims – pagal Bibliotekos patvirtintus Mokamų paslaugų įkainius (PDF).

Informacija apie KPO skaitmeninimo paslaugų teikimo tvarką:

Skaitmeninimo tvarkos aprašas. (PDF)

Skaitmeninimo paraiška. (DOCX)

Skaitmeninimo paslaugos priėmimo-perdavimo aktas. (DOCX)

 Informacija: Jurga Bardauskienė, Kraštotyros ir skaitmeninimo skyriaus vedėja Tel. 846314189 El. paštas  krastotyra@klavb.lt