Marinistikos fondas I. Simonaitytės bibliotekoje atsirado Lietuvos marinistikos žurnalistų klubui „Marinus“ bendradarbiaujant su biblioteka, kai 2007 m. vasario mėn. 7 d. buvo įsteigta buriuotojo, keturvėjininko poeto Salio Šemerio – Šmerausko skaitykla. Ta proga jūrininkai buvo paraginti atnešti ir dovanoti šiai skaityklai savo turimų leidinių ir eksponatų. Šiuo metu marinistikos fonde apie 800 vnt. įvairių spaudinių jūrine tematika, apie 500 vnt. jūrlapių, jūrinių planšetų
Svarbi marinistikos kolekcijos dalis – jūrlapiai. Tarybiniais laikais jūreiviai turėjo tik bendrus jūrlapius, todėl tekdavo patiems ranka daryti įrašus, atžymas apie laivybos sąlygas – kur ir kokie rifai, kur suplėšyti tralai ir pan. Daugelis jūrlapių su piešiniais, komentarais, net eilėraščiais, o kai kurie ir su sovietmečio simbolika.
Kapitono Povilo Barono žmona Lionė Baronienė bibliotekai padovanojoė 80 locijų ir tiek pat jūrlapių. Jūrlapiuose paties kapitono nurodyta, kokiose vietose, kokias žuvis, kokiu metų ir paros laiku geriausia gaudyti.
Kapitonas Jevgenijus Grečinas padovanojo 300 egz. jūrlapių.
Viena iš vertingiausių dovanų marinistikos skaityklai – kapitono Žydrūno Naujoko kolekcija. Žydrūnas Naujokas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę pirmasis iškėlė Lietuvos Respublikos vėliavą laive „Onuškis“. Kapitono kolekcijoje 55 egz. mokslinio pobūdžio knygų, daugiau nei 80 paties ranka žymėtų ir iliustruotų jūrlapių, locijų, laivo žurnalas ir kt. Ž. Naujokas pats paišė kai kuriuos jūrlapius, duodavo nurodymus savo laivavedžiams pašnipinėti kituose laivuose, ypač užsienio, rinkdavo informaciją apie žvejybos rajonus visais būdais ir kūrė jūrinės žūklės planšetus.
Nemažai eksponatų 2009 m. pavasarį atvežta iš nurašyto laivo „Kengarags“, tarp jų ir 75 egz. jūrlapių. Tolimo plaukiojimo kapitonas Donatas Balsys padovanojo 3 egz. jūrinių planšetų ir jūrlapių.

Suskaitmeninti jūrlapiai publikuojami portale www.epaveldas.lt