Nuo 2011 m. Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės biblioteka pradėjo kaupti Klaipėdos miesto ir krašto istorijos foto ir video archyvą. Jau turime apie 40 tūkst. Bernardo Aleknavičiaus negatyvų bei nuotraukų iš asmeninių klaipėdiečių kolekcijų: Artūro Šeštoko, Albino Šidlausko, Audroniaus  Ulozevičiaus ir kitų.

Bibliotekoje saugomas ir žinomo kino operatoriaus Eugenijaus Maciaus video ir fotodokumentų archyvas.

Taip pat gauta kolekcija – fotomenininko Aleksandro Dapkevičiaus nuotraukos ir negatyvai. Viso perduota apie 280 nuotraukų, iš jų 26 - eksponuojamos parodoje. Gauti aplankai: didžiausias - „Vaikai“, „Žmonės“, „Peizažas“, „Aktai“ ir kt., taip pat virš 20 fotografikos darbų, 130 juostų ir 2000 negatyvų.

Kreipiamės į profesionalius fotografus ir klaipėdiečius  turinčius savo asmeniniuose albumuose įamžintas svarbias miesto gyvenimo akimirkas bei kasdienybę. Perleiskite savo kolekcijas bibliotekai, kurios paskirtis saugoti žmonijos atmintį. Karta keičia kartą, žmogiškoji atmintis nyksta, faktai, asmenys, įvykiai, užfiksuoti kino, video ar foto vaizduose išlieka mums ir ateinančioms kartoms. Argi neprasminga, kad ši neįkainojama medžiaga bus suklasifikuota, suskaitmeninta ir tinkamai saugoma  – I. Simonaitytės bibliotekoje?

Klaipėdiečiai, galvokime apie atminties išsaugojimą, kartu kurkime miesto istoriją.

Klaipėdos foto-video archyvas saugomas  Kraštotyros ir skaitmeninimo skyriuje tel. 846314189, el. paštas krastotyra@klavb.lt