EU logotipas

Klaipėdos miesto savivaldybė pateikė paraišką dalyvauti savivaldybės gerojo valdymo etaloniniame vertinime. Savivaldybių vertinimo procese Lietuvos savivaldybės, tarp kurių ir Klaipėdos, atliks savęs įvertinimą, nustatydamos, kaip jos atitinka Europos Tarybos dvylika gerojo valdymo principų: 1) dalyvavimo, atstovavimo, sąžiningo rinkimų organizavimo; 2) reagavimo; 3) veiksmingumo ir efektyvumo; 4) atvirumo ir skaidrumo; 5) teisėtumo; 6) etiško elgesio; 7) kompetencijos ir gebėjimų; 8) inovacijų ir atvirumo pokyčiams; 9) patvarumo ir ilgalaikės orientacijos; 10) stabilaus finansų valdymo; 11) žmogaus teisių, kultūrinės įvairovės ir socialinės sanglaudos; 12) atskaitomybės.

Tuo pačiu metu bus atliekama ir gyventojų, savivaldybės darbuotojų bei tarybos narių apklausa, kaip jie vertina savivaldybės atitiktį dvylikai gerojo valdymo principų. Savivaldybės savęs įvertinimo balams skiriamas 50 procentų, savivaldybės darbuotojų ir politikų apklausos balams skiriamas 20 procentų, gyventojų apklausos balams skiriamas 30 procentų svoris. Gauti rezultatai bus sumuojami. Savivaldybės, gavusios 3 ir daugiau balų, bus apdovanotos Europos ženklu už nepriekaištingą valdymą.

Kviečiame Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojus sudalyvauti gyventojų apklausoje, siekiant sužinoti Jūsų nuomonę apie Klaipėdos miesto savivaldybės vykdomą politiką, sprendimų priėmimą bei jos teikiamas viešąsias paslaugas, nuomonę ar patirtį apie savivaldybės veiklą. Šioje apklausoje pateikę savo nuomonę Jūs padėsite suprasti stipriąsias ir silpnąsias Klaipėdos miesto savivaldybės valdymo puses sprendimų priėmimo proceso ir viešųjų paslaugų teikimo srityje ir prisidėsite prie savivaldybės demokratinio valdymo tobulinimo .

Apklausoje visa pateikta informacija bus anonimiška, nebus įmanoma nustatyti individualių atsakymų. Gyventojų apklausa bus vykdoma nuo š. m. rugsėjo 20 d. iki spalio 20 d. Apklausos anketą galite užpildyti, paspaudę šią nuorodą www.manoapklausa.lt/apklausa/1213479542/.