• Pasiimkite pasą ar kitą Jus identifikuojantį dokumentą, kuriame yra nuotrauka, asmens kodas.
• Ateikite į biblioteką adresu Herkaus Manto g. 25 Klaipėda
• Užpildykite duomenis Skaitytojo registracijos kortelėje.
• Sumokėkite nustatytą skaitytojo pažymėjimo mokestį. Sužinokite kainas čia.
• Susipažinkite su naudojimosi biblioteka taisyklėmis, bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąrašu.
Laukiame jūsų bibliotekoje!