Vėjų ir burių dainos

Visus, neabejingus jūrai ir dainai, kviečiame, kovo 21 d. 17 val. į bibliotekos Gerlacho palėpę, pasiklausyti mūsų krašte mažai žinomų, tačiau pasaulio vandenynuose plačiai skambėjusių „shanty“ dainų koncerto „Vėjų ir burių dainos“.
Koncerte galėsite išgirsti Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos jūrinio vaikinų choro atliekamas populiariausias „shanty“ dainas.
Tai išskirtinai jūrinės, burlaivių epochoje laivuose dirbusių žmonių dainos, padėjusios palaikyti darbo tempą, ritmą, o kai kada ir nuotaiką. Didingiems burlaiviams užleidus vietą modernesniems laivams, nebeturime galimybės išgirsti originaliai jūroje atliekamų šio žanro dainų, tačiau jūrininkai jas prisimena, dainuoja ir saugo tikrų jūrinių dainų tradiciją.