Tyrimas

Nacionalinė biblioteka, bendradarbiaudama su įmone Kantar nuo š. m. gegužės 27 d.  visose Lietuvos viešosiose bibliotekose pradėjo vartotojų apklausą, skirtą viešosios interneto prieigos poveikio vertinimui. Surinkti duomenys reikalingi siekiant tobulinti bibliotekos teikiamas paslaugas, kokybiškai aptarnaujant vartotojus, atkreipiant dėmesį į jų teikiamus skundus/prašymus. Šia apklausa siekiama ištirti vartotojų nuomonę apie bibliotekas  bei naudojimosi internetu įpročius bei įgūdžius, bendrą požiūrį į biblioteką. Klausimynas lankytojams bus prieinamas gegužės - rugpjūčio mėn., apklausoje gali dalyvauti 16 metų ir vyresni bibliotekų lankytojai. Anketos pildymo trukmė – apie 15-20 min.

Klausimyną rasite prisijungus prie viešos interneto prieigos kompiuterio bibliotekoje ir atsidarius Interneto naršyklės programą. Labai prašome aktyviai įsitraukti ir užpildyti  anketą taip išreiškiant savo pilietinę valią ir norą prisidėti prie pažangesnės Lietuvos kūrimo ir bibliotekos paslaugų gerinimo. Jeigu naudojatės mūsų bibliotekos interneto prieiga, tačiau vasaros laikotarpiu negalite apsilankyti, bet norite išsakyti savo pastebėjimus, kviečiame išsakyti savo nuomonę paspaudus nuorodą į
anketą: http://apklausa.tns.lt/index.php/225286/lang-lt