Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka yra Klaipėdos regiono (Klaipėdos ir Tauragės apskričių) teritorijoje veikiančių bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo, tarpbibliotekinio skolinimo paslaugų, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras, kuris užtikrina valstybinių bibliotekininkystės plėtros programų vykdymą, aptarnauja vartotojus, suteikia galimybių tenkinti kultūros, savišvietos ir švietimo poreikius.
Pagrindinės veiklos sritys:

• universalaus dokumentų fondo kaupimas, saugojimas ir teikimas panaudai, ypatingą dėmesį skiriant Klaipėdos regiono bendruomenių kultūros ir informacijos reikmėms;
• Klaipėdos regiono vartotojų aptarnavimas, tarpbibliotekinio ir tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento paslaugų teikimas;
• dalyvavimas Klaipėdos regiono kultūros plėtros programose, parodų ir kitų kultūros renginių organizavimas;
• Klaipėdos regiono bibliotekų plėtros projektų (programų) inicijavimas, rengimas, koordinavimas ir įgyvendinimas;
• neformaliojo švietimo programų Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojams rengimas ir vykdymas;
• metodinė pagalba Klaipėdos regiono viešosioms ir mokyklų (išskyrus aukštąsias) bibliotekoms, jų konsultavimas bibliotekų veiklos klausimais, rekomendacijų rengimas, gerosios praktikos sklaida;
• Klaipėdos regiono bibliotekų veiklos analizavimas, aktualių problemų tyrimai.