2017 metais vadovaujantis Lietuvos respublikos Kultūros ministrės įsakymu NR. ĮV-675 „Dėl kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodikos patvirtinimo“ Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka atliko savo vartotojų apklausą. Apklausa buvo vykdoma 2017 metų rugsėjo 09 d. – lapkričio 02 d. Į anketos klausimus atsakė 291 KLAVB lankytojas. Analizei tinkamų buvo 283 anketos: 58 anketos el. forma ir 225 popierinių anketų. Tyrimo metu buvo nustatytas tikslinis KLAVB vartotojas – tai moteris, kurios amžius vyrauja nuo 20 iki 39 metų, dirbanti ir turinti aukštąjį išsilavinimą.
Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad KLAVB paslaugų vartotojai yra ganėtinai lojalūs. Dauguma jų lankosi nors kartą per keletą savaičių ar kartą per mėnesį bibliotekoje. Visi respondentai ir toliau yra linkę lankytis KLAVB bei didžioji dauguma rekomenduotų apsilankyti bibliotekoje bei edukacinį užsiėmimą vykstantį bibliotekoje. Bendras KLAVB lankytojo pasitenkinimas įvairiomis bibliotekos paslaugomis siekia 81,30 proc. Reikia pastebėti, kad net apie 10,52 proc. patenkintų vartotojų biblioteka praranda, nes jie nesinaudoja arba per retai naudojasi kai kuriomis paslaugomis, dėl šios priežasties neturi nuomonės apie teikiamas paslaugas. Viena iš tokių paslaugų, dėl kurių respondentai neturi nuomonės arba nesinaudoja paslauga – tai yra mokymai, periodiniai leidiniai. Taip pat dažnai respondentų būdavo neįvertinti nei teigiamai, nei neigiamai bibliotekoje esantys įrenginiai.
Apibendrinant tyrimo rezultatus, galima teigti, kad pastaraisiais metais buvo pasiekta pažanga komunikacijoje ir bibliotekos veiklos viešinime. Vis tik, dar ir šioje srityje yra kur tobulėti. Taip pat tobulinti ir gerinti vartotojų aptarnavimą, kadangi atviras klausimas atskleidė, kad yra kur tobulėti. Detalesnę informaciją apie atliktą tyrimą galima ataskaitoje.

Ataskaita PDF