Projekto tikslas – Sudaryti sąlygas Klaipėdos ir Tauragės apskričių regiono vaikams atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą per interaktyvių knygų pažinimą ir edukacines veiklas, naudojantis technologinėmis inovacijomis. Pristatant neformalaus ugdymo bei saugaus ir turiningo laisvalaikio praleidimo galimybes bibliotekoje.
Projekto trukmė: 2020 m. kovo – gruodžio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė: Giedrė Urbikaitė-Popova
Trumpas projekto pristatymas - projektas skirtas 6 -10 m. amžiaus vaikams ir moksleiviams, kurie patiria kūrybinio potencialo išraiškos stoką, gyvena nutolusiuose Klaipėdos ir Tauragės apskričių regiono vietovėse bei stinga užimtumo veiklų vasaros laikotarpiu.
Projekto veiklos vykdomos dviems etapais:
1. knygų pristatymai ir edukaciniai užsiėmimai, kuriuose vaikai susipažins ne tik su žymiais lietuvių knygų kūrėjais, jų sukurtomis knygomis su papildyta realybe, bet ir praturtins ugdymosi procesą mokykloje.
2. kūrybinės veiklos vasaros laikotarpiu, skatinančios turiningą laiko praleidimo būdą bei užimtumą mokyklinio amžiaus vaikams.

Projekto tikslas – apmokyti 30 Klaipėdos apskrities bibliotekų darbuotojų dirbti su elektroninių leidinių kūrimo programomis, supažindinti su elektroninių leidinių kūrimo ir leidybos galimybėmis bei paskatinti bibliotekas tapti leidėjais.
Projekto trukmė: 2020 m. sausio – lapkričio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė: Lina Bimbirytė
Trumpas projekto pristatymas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka trečius metus rengia skaitmeninio raštingumo mokymus Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų darbuotojams. Projektu „Media3“ numatoma apmokyti 30 Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojų dirbti su elektroninių leidinių kūrimo programomis. Planuojama rengti trijų etapų mokymus:
1. Teorinė mokymų dalis, kurioje bus aptariama elektroninių leidinių leidyba Lietuvoje.
2. Praktinė mokymų dalis, kurioje bus mokoma dirbti su elektroninių leidinių kūrimo programomis.
3. Metodinės video medžiagos patalpinimas nuotolinių mokymų platformoje „Moodle“ žinių užtvirtinimui.