117390725 239455203755287 5233894890920336477 n

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas vaikams atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą  per edukacines veiklas pristatant saugaus ir turiningo laisvalaikio praleidimo galimybes bibliotekoje ir gyvenamuosiuose rajonuose.

Projekto vadovė: Martyna Jankauskaitė

Projekto trukmė: 2020 birželio mėn – gruodžio mėn.

Projekto esmė – suteikti vaikams erdvę ir priemones įvairių kūrybinių veiklų vykdymui, įkurti kūrybiškumo paketus bei organizuoti edukacinius užsiėmimus, kurie suteiktų galimybes turiningai ir naudingai praleisti laisvalaikį, savarankiškai ugdyti savo kūrybiškumą. Projekto vykdymo metu veiklos planuojamos bibliotekoje ir Vasaros lauko skaitykloje, siekiant ugdyti kūrybiškumą ir turiningą laiko praleidimą bibliotekoje bei vaikų užimtumą naudingomis veiklomis vasaros laikotarpiu. veiklomis – kūrybiškumo paketai ir zona – savarankiško laisvalaikio ir kūrybiškumo skatinimui; darbo zona – pamokų ruošimui; laisvalaikio zona – stalo žaidimams, laisvalaikiui po pamokų ir kompiuterinė zona – technologijoms, jų naudojimui, mokymuisi ir žaidimams.

erasmusplus logo

Programos „Erasmus +“ suaugusiųjų švietimo mobilumo projektas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:
2020-09-01–2021-08-31

Projekto tikslas:
Tobulinti bibliotekininkų edukacinių programų rengimo ir vykdymo kompetencijas, siekiant didinti neformalaus suaugusiųjų švietimo prieinamumą Klaipėdos regione.

Projekto dalyviai:
Klaipėdos apskrities I.Simonaitytės viešoji biblioteka,
Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka,
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka.

Projekto įgyvendinimo metu Klaipėdos regiono bibliotekų specialistai turės galimybę dalyvauti mobilumo programose, kurių metu stebės suaugusių švietimo edukatorių darbą ir gerųjų pavyzdžių praktikos taikymą; susipažins su edukatorių darbo metodika Suomijos ir Ispanijos bibliotekose, kultūros, švietimo ir mokslo įstaigose. Planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu 12 Klaipėdos regiono bibliotekininkų pakels savo kvalifikaciją suaugusiųjų neformalaus švietimo srityje, bus parengtos trys naujos edukacinės programos, kurios bus pristatytos regiono bendruomenėms ir kaip nauja edukacinė paslauga bus pradėta teikti vietos suaugusiųjų grupėms. Taip pat naujos edukacinės programos bus pasiūlytos kitų Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų, kultūros centrų, švietimo ir kultūros įstaigų edukatoriams, dirbantiems neformalaus suaugusių švietimo srityje. Dalyvavimas tarptautinėje „Erasmus+“ programoje praplės dalyvaujančių Klaipėdos regiono bibliotekų tarptautiškumo veiklas, tarptautinių partnerių paieškas ateities bendradarbiavimo projektams.

Projekto tikslas – Sudaryti sąlygas Klaipėdos ir Tauragės apskričių regiono vaikams atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą per interaktyvių knygų pažinimą ir edukacines veiklas, naudojantis technologinėmis inovacijomis. Pristatant neformalaus ugdymo bei saugaus ir turiningo laisvalaikio praleidimo galimybes bibliotekoje.
Projekto trukmė: 2020 m. kovo – gruodžio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė: Giedrė Urbikaitė-Popova
Trumpas projekto pristatymas - projektas skirtas 6 -10 m. amžiaus vaikams ir moksleiviams, kurie patiria kūrybinio potencialo išraiškos stoką, gyvena nutolusiuose Klaipėdos ir Tauragės apskričių regiono vietovėse bei stinga užimtumo veiklų vasaros laikotarpiu.
Projekto veiklos vykdomos dviems etapais:
1. knygų pristatymai ir edukaciniai užsiėmimai, kuriuose vaikai susipažins ne tik su žymiais lietuvių knygų kūrėjais, jų sukurtomis knygomis su papildyta realybe, bet ir praturtins ugdymosi procesą mokykloje.
2. kūrybinės veiklos vasaros laikotarpiu, skatinančios turiningą laiko praleidimo būdą bei užimtumą mokyklinio amžiaus vaikams.

Projekto tikslas – apmokyti 30 Klaipėdos apskrities bibliotekų darbuotojų dirbti su elektroninių leidinių kūrimo programomis, supažindinti su elektroninių leidinių kūrimo ir leidybos galimybėmis bei paskatinti bibliotekas tapti leidėjais.
Projekto trukmė: 2020 m. sausio – lapkričio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė: Lina Bimbirytė
Trumpas projekto pristatymas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka trečius metus rengia skaitmeninio raštingumo mokymus Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų darbuotojams. Projektu „Media3“ numatoma apmokyti 30 Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojų dirbti su elektroninių leidinių kūrimo programomis. Planuojama rengti trijų etapų mokymus:
1. Teorinė mokymų dalis, kurioje bus aptariama elektroninių leidinių leidyba Lietuvoje.
2. Praktinė mokymų dalis, kurioje bus mokoma dirbti su elektroninių leidinių kūrimo programomis.
3. Metodinės video medžiagos patalpinimas nuotolinių mokymų platformoje „Moodle“ žinių užtvirtinimui.