Projekto tikslas – skatinti jaunus vertėjus ir rašytojus domėtis Ievos Simonaitytės literatūros kūriniais ir pasitelkiant savo kūrybinius ir vertėjavimo įgūdžius skleisti rašytojos darbus tarptautiniu mastu.
Projekto trukmė: 2018 m. sausio mėn. – 2018 m. rugsėjo mėn.
Projekto vadovė: Toma Gergelienė
Projektą remia
: Lietuvos kultūros taryba
Projekto partneriai: Lietuvos rašytojų sąjunga Klaipėdos skyrius, Varšuvos universiteto Polonistikos fakultetas, Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir Ugdymo Mokslų Fakultetas, Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka;
Trumpas projekto pristatymas: projektas skirtas skatinti jaunus vertėjus ir rašytojus populiarinti ir versti Ievos Simonaitytės literatūros kūrinius, suteikiant žinių apie rašytojos literatūros darbus, lietuvių literatūrą bei organizuojant vertimo kūrybines dirbtuves su lektoriais iš Klaipėdos universiteto.

Vertimo kūrybinėms dirbtuvėms įgyvendinti bus bendradarbiaujama su Varšuvos universiteto Baltistikos studentais ir kvalifikuotomis dėstytojomis bei vertėjomis iš lietuvių kalbos Agnieška Rembialkovska ir Mirijana Kozak, kurios turi vertimo įgūdžių ir patirties. Atvykę vertėjai (6 žmn.) būtų apgyvendinti Tarptautiniame vertėjų ir rašytojų centre Nidoje, aptarus ir pasiskirščius kūrinio dalis būtų suteiktas laikas vertimui, o baigus versti būtų vykdomos kūrybinės dirbtuvės. Jų metu numatoma aptarti išverstus Simonaitytės kūrybos fragmentus, taisant ir derinant stilių, pravesti viešus skaitymus. Dirbtuvių dalyviams bus suteiktos galimybės susitikti su I. Simonaitytės kūrybos žinovais bei literatūros vertintojais, kurie pateiks platesnę šiuolaikinės lietuvių literatūros panoramą.

I. Simonaitytės „Ne ta pastogė“ 1 dalies vertimas į lenkų kalbą PDF