Projekto tikslas – ugdyti visuomenės medijų ir informacinio raštingumo gebėjimus. Mokyti kritiškai analizuoti ir vertinti pateikiamą viešąją informaciją.
Projekto trukmė: 2016 m. birželio – gruodžio mėn.
Projekto vadovė: Rasa Skudikė
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto partneriai: MB „Navigatorius“, UAB „Balticum TV“
Trumpas projekto pristatymas: Surengti mokymus Klaipėdos ir Klaipėdos regiono bibliotekininkams, kurie sugebėtų perteikti visuomenei, kaip išmaniai ir kūrybiškai naudotis medijomis ir informaciniu raštingumu. Atmintinės sukūrimas ir edukaciniai užsiėmimai visuomenei. Saugios erdvės saugiam bendravimui įkūrimas. Spalio 24 d. „Pasaulinė informacinių technologijų plėtros diena“ – atvirų durų diena bibliotekoje.

Projekto tikslas – tobulinti bibliotekų veiklą, didinti jų patrauklumą vartotojams, ugdant ir stiprinant bibliotekų darbuotojų sugebėjimus bei įgūdžius, įgalinčius efektyviai veikti ir reikalingus aukščiausiems rezultatams pasiekti.
Projekto trukmė: 2016 m. kovo – gruodžio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė: Rasa Milerienė
Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.
Trumpas projekto pristatymas: Projektas vykdytas ketvirtus metus iš eilės (nuo 2013 m.). Projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuotas Klaipėdos regiono bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimas buvo orientuotas į vartotojo poreikių atitinkančių bibliotekos paslaugų kūrimą bei organizavimą, jų kokybės gerinimą, prieinamumą regionuose, patrauklumo vietos gyventojams didinimą. Projekto metu Klaipėdos regiono bibliotekininkams suorganizuoti 4 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kvalifikaciją kėlė 85 KLAVB ir Klaipėdos regiono bibliotekininkai.