Projekto tikslas – supažindinti Klaipėdos visuomenę su reformacijos istorija ir protestantiškomis tradicijomis Klaipėdos krašte.
Projekto trukmė: 2017 m. sausio mėn. – 2017 m. balandžio mėn.
Projektą remia: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Projekto partneriai: VšĮ Rytų Prūsijos dailės mylėtojų draugija „Nidden“.
Trumpas projekto pristatymas: projektu siekiama supažindinti Klaipėdos visuomenę su reformacijos istorija ir protestantiškomis tradicijomis Klaipėdos krašte. Karališkojo miesto laikotarpiui ir Reformacijos metams paminėti Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje buvo surengta istorinė paroda „Senieji Prūsijos žemėlapiai“.

Projekto tikslas – skatinti skaityti netradicinėse erdvėse (poilsio zonose, festivaliuose ir pan.), sukurti pramogines veiklas susietas su bibliotekos teikiamomis paslaugomis .
Projekto trukmė: 2017 m. gegužės mėn. – spalio mėn.
Projekto partneriai: „Menų zona“, Karklės festivalis „Live Music Beach“. Kiti partneriai gali atsirasti ir prisijungti projekto eigoje.
Trumpas projekto pristatymas: pavasarį ir vasarą įkuriamos lauko skaityklos įvairiose žmonių mėgstamose poilsio vietose, festivaliuose, renginiuose. Vasarą mieste įkurtoje „Menų zonoje“ įkuriama biblioteka (jūriniame konteineryje) čia žmonės galės paimti knygas skaitymui specialiai įrengtoje aikštėje, vyks bibliotekos organizuoti renginiai. Karklės muzikos festivalyje „Live Music Beach“ bus įkurta „Roko skaitykla“

Projekto tikslas – įdomiai ir prasmingai paminėti I. Simonaitytės jubiliejų, pasiūlant atskirus renginius jaunimui ir kitoms grupėms (senjorams, neįgaliesiems ir pan.). Atskleisti biografinį rašytojos puslapį netikėtu rakursu.
Projekto trukmė: 2017 m. vasario mėn. – lapkričio mėn.
Projektą remia: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos krašto gidų gildija.
Projekto partneriai: žurnalas „Tarp knygų“, Ėvikės skaitytojų teatrėlis, Klaipėdos raj. savivaldybės J. Lankučio viešoji biblioteka, Šilutės raj. savivaldybės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, Skuodo raj. savivaldybės J. Granausko viešoji biblioteka.
Trumpas projekto pristatymas: siekiama patraukliai jaunimui pristatyti rašytojos Ievos Simonaitytės literatūrinį palikimą ir biografiją. Skaitytojų teatras pastatys ir surengs 4 spektaklius, pristatančius gana sudėtingo likimo ir charakterio rašytoją Ievą Simonaitytę. Vaidinimas rodomas Klaipėdos regiono bibliotekose (Skuode, Gargžduose, Šilutėje, Klaipėdoje). Sukurta speciali ekskursija moksleiviams su interaktyvia viktorina apie I. Simonaitytės gyvenimo ir kūrybos momentus ir detales. Sukurta virtuali I. Simonaitytei dedikuota svetainė www.klavb.lt/lt/simonaityte.html 

Projekto tikslas – ugdyti suaugusiųjų informacinius gebėjimus, dalyvavimui kultūriniame gyvenime
Projekto trukmė: 2017 m. balandžio – gruodžio mėn.
Projekto vadovė: Rasa Skudikė
Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybė
Trumpas projekto aprašymas: sukurta 30 kontaktinių valandų mokymo programa „Suaugusiųjų informacinių gebėjimo ugdymo, dalyvaujant kultūriniame gyvenime“, kuria siekiama ugdyti asmenų bendrąją kultūrą, supažindinti dalyvius su bibliotekos informacijos paieškos sistemomis, elektroninėmis paslaugomis, virtualiais produktais. Klausytojams siekiama perteikti informacinių technologijų naudojimo principus, jie sužino, kaip dalyvauti kultūriniame gyvenime, pasitelkiant išmaniąsias technologijas.

Projekto tikslas – skatinti Klaipėdos kultūrinio paveldo pažinimą įvairaus amžiaus grupėms, pasitelkiant interaktyvias traukos priemones ir įvairiapusiškus būdus.
Projekto trukmė: 2017 m. balandžio – gruodžio mėn.
Projekto vadovė: Toma Gergelienė
Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybė
Projekto partneriai: Klaipėdos apskrities Gidų Gildija
Trumpas projekto aprašymas:
Projekto metu, kuriant naujus teminius maršrutus Krašto Paveldo Gidas būtų papildytas apie 60 naujų objektų, 100 nuotraukų ir suskaitmenintų vaizdų. Šiltuoju metu laiku bus surengtos ekskursijos mieste ir Dangės upe. Šiose projekto veiklose galės dalyvauti vyresnių klasių moksleiviai, jaunimas ir suaugę Klaipėdos gyventojai. Metų gale kviesime mažuosius vaikus į edukacinius užsiėmimus, žaidžiant Žaliapėdžio žaidimą išmaniuosiuose įrenginiuose bei viktorinose ir atliekant įvairias užduotis, susijusias su Klaipėdoje esančiais kultūros paveldo objektais ar įdomiomis vietomis.


Projekto tikslas – Klaipėdos regiono jaunimui patraukliai pristatyti klasikės I. Simonaitytės ir jos premijos laureatų kūrybą, gerinti jų skaitymo įgūdžius, kritinį mąstymą ir literatūros kūrinių interpretavimą.
Projekto trukmė: 2017 m. vasario – lapkričio mėn.
Projekto vadovė: Daiva Nakrošienė
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija
Projekto partneriai: Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka
Trumpas projekto aprašymas: projektu siekiama paskatinti jaunimą skaityti klasikos kūrinius, paminėti rašytojos Ievos Simonaitytės 120 metų jubiliejų. Klaipėdos karalienės Luizos jaunimo centro teatras „Ardua“ surengė keturis literatūrinio spektaklio „Ir išaugo Obelis, apglėbusi visą Lietuvą“  pasirodymus (Agluonėnuose, Priekulėje, Klaipėdoje ir Drevernoje). Sukurta virtuali paroda Virtuali paroda „Tu rašytojas…“, kurioje premijos laureatai pasakoja apie I. Simonaitytę. Surengtos ekskursijos į I. Simonaitytės gimtinę, parengtas ir bus patalpintas į www.krastogidas.lt svetainę specialus maršrutas susietas su rašytojos paliktais pėdsakais mūsų krašte.

Projekto tikslas – skatinti jaunimą domėtis skaitymu, pasitelkiant jiems patrauklias priemones.
Projekto trukmė: 2017 m. kovo – gruodžio mėn.
Projekto vadovė: Rasa Skudikė
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija, knygynas „Rotas“.
Trumpas projekto pristatymas: 2016 m. buvo sukurtas pirmasis Lietuvoje skaitymą skatinantis literatūrinis stalo žaidimas „Knygosūkis“. Jam buvo sukurtas originalus, patrauklus dizainas. Žaidimas skirtas jaunimui, bet jį gali žaisti visi, besidomintys literatūra ar norintys apie ją sužinoti.

Projekto tikslas – skatinti jaunimą domėtis skaitymu, pasitelkiant jiems patrauklias priemones.
Projekto trukmė: 2016 m. kovo – lapkričio mėn.
Projekto vadovė: Rasa Skudikė
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto partneriai: Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, leidykla „Druka“, knygynas „Rotas“, UAB „Pamario restauratorius“
Trumpas projekto pristatymas: Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos sukurtas skaitymą skatinantis literatūrinis stalo žaidimas „Knygosūkis“. Žaidimas skirtas jaunimui, bet jį gali žaisti visi, besidomintys lietuvių ir užsienio literatūra. 

Projekto tikslai: aktualinti istorinį dokumentinį paveldą; skatinti istorinių kolekcijų rekonstrukcijas moderniomis priemonėmis, bei glaudesnį specialistų bendradarbiavimą vykdant šią veiklą; skatinti visuomenę domėtis istoriniu dokumentiniu paveldu – kaip savo krašto atminties ir tapatumo išsaugojimo ženklais.
Projekto trukmė: 2016 m. vasario mėn. – 2016 m. spalio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba, AdM Arbeitsgemeinschhaft der Memellandkreise e.V.
Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Apskričių viešųjų bibliotekų asociacja
Trumpas projekto pristatymas: Projektu norima atkreipti dėmesį į dokumentinį paveldą, kuris yra pasaulinės atminties dalis, liudijanti apie istorinius, politinius, kultūrinius, socialinius procesus, turėjusius įtaką visuomenė vystymuisi, valstybių kūrimuisi ir žlugimui, mokslo raidai, asmeniniams likimams.

Projekto tikslas – ugdyti jaunimo elektroninių knygų ir žurnalų skaitymo įgūdžius atvirose erdvėse.
Projekto trukmė: 2016 m. balandžio – rugsėjo mėn.
Projekto vadovė: Rasa Skudikė
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba, UAB „Balticpallets“
Projekto partneriai: knygynas „Rotas“, Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
Trumpas projekto pristatymas: Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos vidiniame kiemelyje vasaros laikotarpiu įkurta „Kiemo skaitykla“, kurioje lankytojai gali skaityti tradicines ir elektronines knygas bei žurnalus. Sukurtas elektroninių knygų ir periodinių leidinių nuorodų sąrašas padės greičiau surasti norimus leidinius. Sąrašai bus išdalinti Klaipėdos ir Klaipėdos regiono bibliotekoms. Kieme dirbs bibliotekininkai ir savanoriai, bus rengiamos pratybos nemokantiems naudotis planšetiniais kompiuteriais ir elektroninėmis knygomis bei žurnalais. Taip pat čia lauks kiti įdomūs užsiėmimai – susitikimai, renginiai, žaidimų popietės ir kt.