Projekto tikslas – vaikų (7-13 m.) socializacija bibliotekoje, pritaikant jiems skirtą erdvę.
Projekto trukmė: 2018 m. spalio – gruodžio mėn.
Projektą remia: Klaipėdos miesto savivaldybė
Projekto partneriai: „Kūdikių muzikos mokyklėlė“, UAB „Druka“
Projekto vadovė: Martyna Jankauskaitė
Trumpas projekto pristatymas: Projektu siekiame įkurti laisvalaikio erdvę 7-13 metų vaikams, kurioje jie saugiai ir turiningai leis savo laisvalaikį. Nuo 7 metų vaikų pasaulis pasikeičia, jie pradeda lankyti mokyklą, atsiranda kiti poreikiai, daugiau atsakomybių. Išauga poreikis pažinti pasaulį ir bendrauti. Pastebimas noras kurti, maištauti, reikšti savo jausmus, būti suprastu, jaustis gerbiamu.

Projekto tikslas – skatinti ir ugdyti įvairių socialinių grupių vaikų kūrybiškumą,skatinti ir ugdyti įvairių socialinių grupių vaikų kūrybiškumą,kultūros pažinimo procesą ir įsitraukimą į kultūrines veiklas, dalyvaujant edukaciniuose užsiėmimuose apie knygos sudedamųjų dalių gamybos pažinimoedukaciniuose užsiėmimuose apie knygos sudedamųjų dalių gamybos pažinimoprocesą.
Projekto trukmė: 2019 m. vasario mėn. –  gruodžio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė: Toma Gergelienė
Projekto partneriai
: UAB „Druka“, Vilniaus Knygryšių gildija
Trumpas projekto pristatymas: Projekto „Edukacinės knygos pažinimo dirbtuvės“ vykdymo laikotarpiu bus rengiami edukaciniai užsiėmimai 1-7 kl. moksleiviams, kuriuose bus skatinamas ir ugdomas kūrybiškumo potencialas, kultūros pažinimo procesas bei į kūrybišką knygos sudedamųjų dalių gamybos pažinimo procesą bus įtraukti vaikai iš socialiai pažeidžiamų grupių.

Projekto tikslas – skatinti jaunimą domėtis savo ateities perspektyvų galimybėmis darbo rinkoje ir atskleisti jiems veiklos galimybių spektrą verslo, savanorystė ir/ar darbo rinkoje.
Projekto trukmė: 2018 rugpjūčio mėn. – 2018 lapkričio mėn.
Projekto vadovė: Toma Gergelienė
Projektą finansuoja: Klaipėdos miesto savivaldybė
Projekto partneriai: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija,  UAB „Druka“
Trumpas projekto pristatymas: šio projekto metu organizuojamas renginys (2018-11-15), kuriame dalyvautų įvairias veiklas jaunimui siūlančios įmonės ir įstaigos, pranešimus skaitytų jauni ir įkvepiantys pranešėjai, kurie dalintųsi savo, kaip verslininkų, savanorių ar frylancer'io patirtimi bei naudingomis žiniomis ar patarimais pasidalintų įstaigos, kurios pirmosios pasitinka „pirmoką“ darbo rinkoje.

Anikės aikštėje bibliotekininkai

Projekto tikslas – vystyti interaktyvią paslaugą KPG ne tik teritoriniu atžvilgiu, bet ir kokybės aspektu, patobulinant Klaipėdos regiono bibliotekininkų Krašto paveldo gido rengimo kompetencijas.
Projekto trukmė: 2018 balandžio 1 d. – 2018 gruodžio 1d.
Projekto vadovė: vyr. metodininkė Rasa Milerienė
Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba
Trumpas projekto pristatymas. Įgyvendinant projektą „Naujos kompetencijos bibliotekininkams vystant Krašto paveldo gidą“ profesionaliai rengti ekskursijas buvo apmokyta 11 Klaipėdos regiono bibliotekų darbuotojų. Jiems buvo organizuota 250 val. mokymų kursas, susidedantis iš įvairių teorinių bei praktinių užsiėmimų.

Projektas „Mokyklų bibliotekininkų kompetencijų ugdymas“
Projekto tikslas – tobulinti mokyklų bibliotekininkų profesines žinias ir kompetencijas siekiant
užtikrinti kokybiškų socialiai jautrios grupės (vaikų ir jaunimo) aptarnavimą, skaitymo skatinimą.
Projekto trukmė: 2018 balandžio 1 d. – 2018 gruodžio 1d.
Projekto vadovė: vyr. metodininkė Rasa Milerienė
Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba
Trumpas projekto pristatymas: Įgyvendinant projektą „Mokyklų bibliotekininkų kompetencijų ugdymas“ buvo organizuoti 5 mokymai įvairiomis temomis. Mokymų dalyviai atnaujino profesines žinias ir pagerino kompetencijas, būtinas užtikrinant kokybišką vaikų ir jaunimo aptarnavimą. Mokyklų bibliotekininkai domėjosi projektų rašymo klausimais, sėmėsi kūrybiškumo, paslaugų viešinimo idėjų, susipažino su Lietuvos ir užsienio šalių skaitymo skatinimo iniciatyvomis, gerino bendravimo su vaikais įgūdžius. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu kvalifikaciją tobulino 108 mokyklų bibliotekininkai.

Projektas „Šimtas inkilų LAISVĖS paukščiams“.
Projekto tikslas – skatinti kultūrinę ir socialinę aplinkos sanglaudą, stiprinti visuomenės pasididžiavimą Lietuva.
Projekto trukmė: 2018 rugsėjo mėn.–2018 lapkričio mėn.
Projekto vykdytojai: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka.
Projektas iš dalies finansuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės.
Trumpas projekto pristatymas.
„Šimtas inkilų LAISVĖS paukščiams“ - socialinė-kūrybinė iniciatyva, skatinanti kultūrinę ir socialinę aplinkos sanglaudą, stiprinanti visuomenės pasididžiavimą Lietuva.
Klaipėdos apskr. viešoji I. Simonaitytės biblioteka suburs klaipėdiečius socialinei-kūrybinei iniciatyvai, kurios metu, organizuojant kūrybines dirbtuves šeimoms, bus gaminami inkilai, padabinti šimtmečio simbolika ir lietuviškais žodžiais. Įvairiose miesto vietose klaipėdiečių pakabinti inkilai keletą metų primins jubiliejinę sukaktį.
Projekto svetainė: https://klavbbiblioteka.wixsite.com/100inkilu

Projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“
Projekto tikslas – vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra.
Projekto trukmė: 2018 birželio mėn.–2021 birželio mėn.
Projekto vykdytojai: atsakinga – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, kuri veiklas vykdys kartu su Klaipėdos apskrities viešąja I. Simonaitytės biblioteka ir kitais 23 partneriais – Lietuvos atminties, kultūros ir švietimo įstaigomis.
Projektas finansuojamas ES Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis
Trumpas projekto pristatymas: Tai jau trečiasis kultūros paveldo skaitmeninimo projektas, kurio rezultatus visuomenė gali matyti apsilankiusi interneto portale „ePaveldas“ (www.epaveldas.lt). Šis portalas, įgyvendinus projektą, turėtų tapti pagrindiniais Lietuvos kultūros paveldo elektroniniais vartais.

Projekto tikslas – skatinti moksleivius kūrybiškai panaudoti technologijas, prasmingai dalyvauti kultūroje ir įtraukti pažeidžiamiausias socialines grupes į bendrą kūrybinį procesą, mažinant socialinę atskirtį tarp dviejų skirtingų socialiai pažeidžiamų grupių.
Projekto trukmė: 2018 birželio mėn. – 2018 lapkričio mėn.
Projekto vadovė: Toma Gergelienė
Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba
Projekto partneriai: Klaipėdos apskrities gidų gildija, Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ Klaipėdos krašto atstovybė, Klaipėdos regos ugdymo centras, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija, VšĮ „Išmanioji mokykla“, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija.
Trumpas projekto pristatymas: Projektas „Edukacijų ciklas: (ne) matoma tampa liečiama“ skirtas 14 – 16 m. moksleiviams ir regos negalią, turintiems žmonėms. Šiame projekte bus skatinamas kūrybiškumas, turimų technologinių žinių panauda bei naujų gebėjimų įgijimas kūrybiniame procese. Taip pat, bus siekiama edukacinių užsiėmimų metu skatinti socializaciją tarp skirtingų socialinių grupių bei socialinės atskirties mažinimą. 

Projekto tikslas – jaunimo skaitymo skatinimas, pasitelkiant jiems patrauklias priemones (literatūrinį stalo žaidimą, literatūrinį proto mūšį).
Projekto trukmė: 2018 vasario mėn. – 2018 gruodžio mėn.
Projekto vadovė: Daiva Stasaitienė
Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba
Projekto partneriai: UAB „Rotas“, Panevėžio rajono švietimo centras, Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Kauno Jono Jablonskio gimnazija, Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Trumpas projekto pristatymas: 2016 m. buvo sukurtas pirmasis Lietuvoje skaitymą skatinantis literatūrinis stalo žaidimas „Knygosūkis“, skatinantis domėtis geriausiais užsienio ir Lietuvos literatūros kūriniais bei jų autoriais. Prie žaidimo kūrimo prisidėjo pripažinti profesionalūs Lietuvos rašytojai ir meno kūrėjai: Andrius Mamontovas, Nijolė Narmontaitė, Aistė Smilgevičiūtė ir Rokas Radzevičius (grupė „Skylė“), Vytautas Juozapaitis, Justinas Žilinskas ir kt. „Knygosūkis“ sulaukė didelio susidomėjimo ir sėkmės.

Projekto tikslas – skatinti jaunus vertėjus ir rašytojus domėtis Ievos Simonaitytės literatūros kūriniais ir pasitelkiant savo kūrybinius ir vertėjavimo įgūdžius skleisti rašytojos darbus tarptautiniu mastu.
Projekto trukmė: 2018 m. sausio mėn. – 2018 m. rugsėjo mėn.
Projekto vadovė: Toma Gergelienė
Projektą remia
: Lietuvos kultūros taryba
Projekto partneriai: Lietuvos rašytojų sąjunga Klaipėdos skyrius, Varšuvos universiteto Polonistikos fakultetas, Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir Ugdymo Mokslų Fakultetas, Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka;
Trumpas projekto pristatymas: projektas skirtas skatinti jaunus vertėjus ir rašytojus populiarinti ir versti Ievos Simonaitytės literatūros kūrinius, suteikiant žinių apie rašytojos literatūros darbus, lietuvių literatūrą bei organizuojant vertimo kūrybines dirbtuves su lektoriais iš Klaipėdos universiteto.

Tapkite KLAVB naujienlaiškio prenumeratoriumi