Tikslas – ugdyti bibliotekų vartotojų aptarnavimo sektoriaus darbuotojų kompetencijas, kuriant Lietuvos bibliotekų paslaugas bei organizuojant jų sklaidą.
Trukmė: 2015 m. birželio mėn. – lapkričio mėn.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė: Rasa Milerienė
Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Trumpas projekto pristatymas: Projekto metu organizuotas Klaipėdos regiono bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimas buvo orientuotas į vartotojo poreikių atitinkančių bibliotekos paslaugų kūrimą bei organizavimą, jų kokybės gerinimą, prieinamumą regionuose, patrauklumo vietos gyventojams didinimą, regionines kultūros iniciatyvos ir kūrybinės raiškos skatinimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Klaipėdos regiono bibliotekininkams suorganizuota 13 kvalifikacijos kėlimo renginių, iš jų: 5 mokymai surengti Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje, 6 išvažiuojamieji (3 į regiono bibliotekas bei 3 mokymai mokyklų bibliotekininkams švietimo centruose), 2 nuotoliniai mokymai šiomis temomis: „Parodų rengimas bibliotekoje“ ir „Bibliotekos paslaugų pateikimas virtualiose erdvėse“. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu kvalifikaciją kėlė 282 KLAVB ir Klaipėdos regiono bibliotekininkai.