Projekto tikslas: kartu su jaunimu paminėti Lietuvos vardo tūkstantmetį bei paskatinti domėtis Mažosios Lietuvos literatūriniu paveldu.

Projekto trukmė: 2009 m.

Projektą remia: Klaipėdos miesto Savivaldybės administracija

Projekto partneriai: Lietuvos rašytojų sąjunga Klaipėdos skyrius

Projekto vadovė: Daiva Nakrošienė

Trumpas projekto pristatymas: projekto metu miesto jaunimas minėjo Lietuvos vardo tūkstantmečio sukaktį, susipažino su Mažosios Lietuvos kultūriniu, istoriniu ir literatūriniu paveldu, taip pat plėtė žinias apie Mažosios Lietuvos rašytojus bei palikimu, dalyvavo viktorinose. Buvo sukurta archyvinė vaizdinė medžiaga apie Mažosios Lietuvos rašytojus ir jų palikimą, surengta viktorina, pristatytas filmas apie Ievą Simonaitytę bei surengti susitikimai su I. Simonaitytės premijos laureatais. Iš viso renginiuose apsilankė apie 300 jaunimo ir kitų žmonių.