Projekto tikslas: Supažindinti Lietuvos skaitytojus su savita, originalia Olštyno rašytojų kūryba, kuri vertinga ne tik menine, bet ir pažintine prasme.
Projekto trukmė: 2008 m.
Projektą remia: Klaipėdos apskrities viršininko administracija
Projekto partneriai: Klaipėdos universitetas Humanitarinių mokslų fakultetas, Lietuvos rašytojų sąjunga Klaipėdos skyrius, Lenkų institutas Vilniuje.
Projekto vadovas: Juozas Šikšnelis
Trumpas projekto pristatymas: šis projektas yra labai unikalus, nes lenkų literatūra yra mažai verčiama į lietuvių kalbą.
Projekto metu buvo siekiama gerinti ir plėsti bendradarbiavimo ryšius su Olštyno vaivadijos meno ir kultūros atstovais, taip pat projekto metu buvo paruošta ir išleista Olštyno rašytojų kūrybos rinktinė. Projektu siekiama abipusio bendravimo ir ryšių palaikymo, kuriam stiprinti bus išleistas klaipėdiečių kūrybos rinkinys Lenkijoje bei organizuojamas lenkų vertėjų seminaras Klaipėdoje.