2019 m. gruodžio 10-14 d. Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Viktorija Žilinskaitė dalyvavo tarptautiniuose Erasmus + projekto „DIMESCA – Digital mediation skills in lifelong career guidance“ patirties dalijimosi mokymuose „E-Skills@Career guidance” Miuliūze, Prancūzijoje. Projekto organizatoriai – Réseau International des Cités des métiers. Projekto partneriai – 9 organizacijos iš Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos, Rumunijos, Vokietijos ir Šveicarijos – dirbančios skaitmeninių technologijų ugdymo ir karjeros konsultavimo srityse. Projekto tikslas – keistis gerąja praktika įgyvendinant skaitmeninio raštingumo projektus skirtingose ES šalyse. Mokymų metu sužinota apie socialinių tinklų įtaką asmeniniam ir profesiniam gyvenimui, e-reputaciją ir grėsmes, kurios kyla ja nesirūpinantiems, skaitmeninių technologijų galimybes ir poreikį darbo rinkoje. Taip pat išbandytos virtualaus 3D CV kūrimo ir 3D modeliavimo bei spausdinimo technologijos.

pranc vik2

B3C58270 105F 4225 8BE8 060A8DE251D3"Developing Youth Workers' Competences in Finland” ERASMUS+ programa.

Organizatoriai: Youth Centre Marttinen

2019 m. rugsėjo 29 d. – spalio 3 d. Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Darina Detolli dalyvavo "Developing Youth Workers' Competences in Finland” ERASMUS+ programoje Suomijoje. Programos organizatorius - Youth Centre Marttinen (Marttinen jaunimo centras). Organizatorius kuravo veiklą visos programos metu. Šio tarpsektorinio vizito tikslas buvo įsigilinti kaip žinios, įgautos formaliojo ugdymo sistemoje, gali būti pritaikomos praktiškai – neformaliajame ugdyme, darbe su jaunimu bei susipažinti su Suomijos kultūra, politinėmis ir švietimo struktūromis, susijusiomis su darbu su jaunimu. Programoje dalyvavo Armėnijos, Austrijos, Kipro, Čekijos, Suomijos, Gruzijos, Graikijos, Airijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Moldovos, Norvegijos, Lenkijos, Slovakijos, Slovėnijos, Turkijos, ir Ukrainos darbo su jaunimu atstovai.

Viktorija Žilinskaitė

2019 m. spalio 11-17 dienomis Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Viktorija Žilinskaitė ir Klaipėdos miesto Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė Aušrinė Sandaraitė dalyvavo tarptautiniuose Erasmus+ mokymuose „APPETISER - An introduction on how to use the „Erasmus+ Youth in Action“ Programmes (and related) for international youth work“ Atėnuose, Graikijoje.

Mokymuose dalyvaujančių organizacijų atstovai susipažino su Erasmus+ „Youth in Action“ programos teikiamosis galimybėmis jaunimo mainų, jaunimo savanorystės ir jaunimo darbuotojų mobilumo veiklų organizavimui. Buvo susipažinta su Graikijos organizacijų gerąja praktika rengiant ir įgyvendinant programos „Youth in Action“ projektus. Praktinių užsiėmimų metu sužinota apie mokymosi daugiakultūrinėje aplinkoje naudą bei iššūkius, išbandyti nauji neformalaus ugdymo metodai, tobulinami organizacijų atstovavimo gebėjimai, susipažinta su atstovais is iš Bulgarijos, Švedijos, Latvijos, Ispanijos, Estijos, Graikijos, Nyderlandų, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Airijos, Vengrijos, Turkijos jaunimo organizacijų. 

graikija1 graikija2

Tarptautinės bibliotekininkų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) generalinė konferencija – tai unikalus, kasmetinis renginys, pritraukiantis daugiau nei tris tūkstančius bibliotekų atstovų iš viso pasaulio. 2017 m. rugpjūčio 19–25 dienomis vyko 83-ioji konferencija Vroclavo mieste, Lenkijoje, kurios pagrindinė tema – „Bibliotekos. Solidarumas. Visuomenė“. Šioje konferencijoje kvalifikaciją tobulino trys Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos darbuotojai: direktoriaus pavaduotoja Laima Pačebutienė, vyr. metodininkė Rasa Milerienė  ir vyresn. metodininkė Ieva Volskytė. Bibliotekininkai išklausė naujausius pranešimus bibliotekininkystės tema, dalyvavo darbo grupių diskusijose. Šių metų konferencijoje didelis dėmesys buvo skirtas bibliotekų prieinamumo, paslaugų ir patalpų pritaikymo negalią turintiems žmonėms, socialiai jautrių grupių integracijos į visuomenę problematikai, inovatyvių paslaugų plėtrai. Organizuotoje plakatų parodoje buvo sudaryta galimybė susipažinti su užsienio šalių bibliotekų įgyvendintais projektais, pabendrauti su tų bibliotekininkų atstovais, užmegzti kontaktus ir pasidalinti gerąją patirtimi. Taip pat įvairių firmų atstovai pristatė naujausius bibliotekų darbe naudojamus įrenginius: skenerius, leidinių valymo įrenginius, savitarnos aparatus.

Išklausę  pranešimų, bibliotekininkai skubėjo iš arčiau susipažinti su Lenkijos  bibliotekomis. Lankytasi Vroclavo miesto bibliotekos Mediatekos, „Grafit“, Geležinkelio stoties filialuose. Taip pat buvo aplankyta Kelco vaivadijų ir Opolės miesto viešosios bibliotekos.  Vizitų metu susipažinta su  Lenkijos bibliotekų sistema, fondo organizavimu, senų leidinių saugojimo ypatybėmis, vartotojams  teikiamomis paslaugomis, įgyvendintais projektais. Atkreiptas dėmesys į drąsius bibliotekų interjero sprendimus: ryškios spalvos, netradicinės formos baldai bei minkštasuoliai, žaismingai įrengtos erdvės vaikams, jaunimui.

84-oji IFLA konferencija vyks Kvala Lampūre, Malaizijoje, 2018 m. rugpjūčio 24-30 dienomis.

 

2017 m. sausio 18 – 20 d. Kaune vyko Jaunimo Tarptautinio Bendradarbiavimo Agentūros organizuoti mokymai, tarptautinius savanorius priimančioms organizacijoms, kuriuose dalyvavo Toma Gergelienė, Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje atsakinga už tarptautinės savanorystės projektus. Mokymų metu visos organizacijos buvo supažindintos su EST programa, suteiktos žinios, kurios reikalingos lydint EST savanorius mokymosi procese. Taip pat buvo siekiama išmokyti savanorių mentorius gerinti EST savanorių darbo organizavimo kokybę, tinkamai pasirengti EST savanorio integracijai į organizaciją ir vietos bendruomenę bei apžvelgti galimi EST iššūkiai bei jų įveikimo strategijos.

Tris dienas vykusių mokymų metu mentoriai dalinosi darbo su savanoriais patirtimi, buvo analizuojami tam tikri konkretūs savanorių atvejai, mokomasi spręsti konfliktus ir problemines situacijas, dalinamasis idėjomis ir mintimis apie tarptautinę savanorystę bei ieškota galimų partnerių ir bendradarbiavimo galimybių.

Vyresn. metodininkė
Tarptautinės savanorystės projektų koordinatorė
Toma Gergelienė

 

2016 metais Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka įgyvendino projektą „Bibliotekininkų edukatorių išvažiuojamasis patirties sklaidos ir diskusijų forumas „Biblioteka – mokymosi visą gyvenimą erdvė bendruomenei“ siekiant tarptautinio konkurencingumo“, skirtą Klaipėdos regiono bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimui.

Šiuo projektu buvo siekiama aktyvinti mokymosi visą gyvenimą procesus Lietuvos bibliotekose skleidžiant turimą ir įgytą tarptautinę patirtį, motyvuoti bibliotekininkus edukatorius kūrybiškiems sprendimams, garsinti Lietuvos bibliotekų gerąją patirtį tarptautinėje erdvėje.

Siekiant šių tikslų, suorganizuotas 4 dienų išvažiuojamasis patirties sklaidos ir diskusijų forumas Slovėnijoje, kuriame dalyvavo 30 Lietuvos bibliotekų specialistų. Nors projektas buvo skirtas Klaipėdos regiono bibliotekų specialistams, tačiau siekiant gerosios patirties sklaidos Lietuvos bibliotekose vykti į šį forumą Slovėnijoje buvo pakviesta keletas kitų apskričių bibliotekų, bei Lietuvos aklųjų bibliotekos darbuotojų. Projekto partneriai: Izola ir Kranj viešosios bibliotekos (Slovėnija) yra pripažintos lyderės suaugusiųjų mokymo paslaugų srityje; Radovljica viešoji biblioteka (Slovėnija) pasižymi kūrybiškomis edukacinėmis programomis ir skaitymo skatinimo projektais.

Slovėnijos bibliotekose, buvo suorganizuoti 4 dalykiniai susitikimai, diskusijos, pokalbiai, Pecha Kucha sesijos apie mokymosi visą gyvenimą poreikį, tendencijas Lietuvoje ir Slovėnijoje, bibliotekų atvirumą mokymuisi ir naujiems iššūkiams, bibliotekų perspektyvas vykdant edukacines veiklas ir skatinant tiek vartotojų, tiek pačių bibliotekininkų kūrybiškumą, iniciatyvumą.

Šiame Forume 4 Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos darbuotojos skaitė pranešimus – Rasa Skudikė „Digital Literacy Training in the Library“, Viktorija Žilinskaitė „Outdor Reading Rooms and Board Games“, Toma Gergelienė „Cooperating and Developing Community – Region Acknowledge: Input and Benefits“, Laima Pačebutienė „The Mobile Library: Reading Promotion in Non-traditional Spaces“. Forumo dalyvė iš Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Ekaterina Prakapenė skaitė pranešimą „Digital Literacy: a Hot Topic for Children and Youth in the Library“.

2016 m. rugpjūčio 13 – 19 d. Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos vyresn. metodininkė Toma Gergelienė dalyvavo tarptautinėje IFLA konferencijoje „Ryšiai. Bendradarbiavimas. Visuomenė“ (“Connections. Collaboration. Community“) Kolumbuse, Ohajo valstijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šiemet delegacija iš Lietuvos buvo viena didžiausių kada nors dalyvavusių tokiame renginyje, iš viso dalyvavo 18 įvairių Lietuvos bibliotekų darbuotojų.

Konferencijos metu vykusioje plakatų sesijoje (Poster session) buvo pristatomi net 5 Lietuvos bibliotekų plakatai emigracijos, integruoto ir kokybiško išsilavinimo, kultūros paveldo prieinamumo akliems ir silpnaregiams, vaikų socialinių sutrikimų ir įgūdžių gerinimo skaitmeniniais žaidimais bei pirmojo biblioterapinio virtualaus žaidimo temomis. Iš viso šioje konferencijoje buvo demonstruoti 203 skirtingų šalių plakatai, kurių apžiūros metu buvo semiamasi ir dalinamasi darbine, projektine, kraštotyrine ir skaitmenine bei skaitymo skatinimo patirtimi.

Rugpjūčio 16 d. buvo dalyvauta nevyriausybinės organizacijos EIFL inicijuotame „Viešųjų bibliotekų inovacijų“ apdovanojimų (ang. Public Library Innovation Awards) ceremonijoje, kurioje vieną iš keturių tarptautinių apdovanojimų pelnė Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios biblioteka ir projekto vadovė Nomeda Domeikienė už projektą „Atrask save 3D mieste“.

Konferencijos metu buvo ne tik semtasi patirties, dalyvauta sesijose, parodose ir pristatymuose, bet ir dalintasi savo projektine patirtimi ir vykdomu projektu „Bendradarbiaujančios ir kuriančios bendruomenės – krašto pažinimui“.

IFLA tarptautinė konferencija, pritraukianti apie 4 tūkst. dalyvių, kuri vyksta kasmet ir vis kitoje pasaulio vietoje, leidžiant pažinti šalies, kurioje vyksta, kultūrą, žmones bei semtis ir dalintis patirtimi, sužinoti naujoves bibliotekų darbe, bibliotekininkų darbo subtilybes kitose šalyje.

Taip buvo aplankytos 2 bibliotekos – Kolumbuso miesto viešoji biblioteka (Columbus Metropolitan Library) bei Cincinačio ir Hamptono apskrities viešoji biblioteka su dviem filialais. Šios bibliotekos aptarnauja Kolumbuso, Cincinačio ir Hamptono miestų (The Public Library of Cincinnati and Hamilton County) gyventojus ir juose esančias bendruomenes, kurių dydis siekia 100 tūkst. gyventojų. Lankant šias bibliotekas buvo pamatyta, kad jos yra labai modernios, techniškai visapusiškai aprūpintos įstaigos, kurios teikia platų paslaugų asortimentą ir ypač daug veiklų vykdo su vietine bendruomene. Viena iš neįprastų veiklų bibliotekoje su vietine bendruomene – siuvimo užsiėmimai. Pastebėta, kad šių bibliotekų biudžetas daug didesnės dėl kitokios finansavimo politikos ir schemos.

Vyresn. metodininkė Toma Gergelienė

Šiemet balandžio 4-7 dienomis Klaipėdos apskr. viešoji I. Simonaitytės bibliotekos Informacinių išteklių vystymo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Lina Bimbirytė lankėsi Bolonijos (Italija) vaikų knygų mugėje.

Bolonijos vaikų knygų mugė yra svarbiausias metų renginys vaikų knygų leidėjams, autoriams, vertėjams, literatūros agentams – visiems, kurie nori pasidalinti vaikų knygų leidybos, multimedijos ir animacijos pasaulio naujienomis.

Šiemet 53-ąjį kartą Bolonijos vaikų knygų mugė sukvietė 25-is tūkstančius lankytojų ir 1200-tus leidėjų iš 98-ių šalių. Mugėje nėra vykdoma prekyba knygomis ir ji nėra atvira plačiajai visuomenei. Šešiose didžiulėse salėse, apimančiose 24 000 kv. m. (plotu dvigubai didesnėje nei Vilniaus knygų mugė), susitikę vaikų knygų specialistai derasi dėl autorių teisių, vertimų, iliustravimo, technologinių naujovių bei kitų leidybinių klausimų.

Išsibarsčiusiuose mugės kampuose nuolat vyksta paskaitos, diskusijos, seminarai, susitikimai.

Bolonijos knygų mugėje yra teikiami prestižiniai apdovanojimai. Kiekvienais metais mugės organizatoriai išrenka ir apdovanoja gražiausias vaikų knygas, vertingiausias programėles, leidėjus, iliustruotojus.

Mugės metu yra skelbiamas didžiausias pasaulyje vaikų literatūros apdovanojimas – Švedijos vyriausybės įsteigta Astridos Lindgren atminimo premija (ALMA). Šiemet ši premija paskirta Amerikos bei Didžiosios Britanijos rašytojai Meg Rosoff. Garbingąjai Astridos Lindgren premijai gauti jau ketvirtąjį kartą šiemet buvo nominuotas Kęstutis Kasparavičius.

Kas antrus metus mugėje yra paskelbiamas Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros organizacijos (IBBY) įsteigtas Hanso Kristiano Anderseno medalio apdovanojimas. Šiemet mažuoju nobeliu vadinamą premiją laimėjo iliustruotoja Rotraut Susanne Berner (Vokietija) ir rašytojas Cao Wenxuan (Kinija).

Geriausi pasaulio vaikų knygų iliustratoriai kasmet yra pagerbiami specialiose mugės parodose. Šiemet jų buvo surengtos net 9-ios. Į pagrindinę konkursinių darbų parodą („The Art and the Masterpieces“) buvo atrinkta Stasio Eidrigevičiaus iliustracija iš H. K. Anderseno knygos „Sniego karalienė“. Ankstesniais metais net 13 kartų į šią parodą buvo atrinktos Kęstučio Kasparavičiaus iliustracijos.

Atskirame mugės paviljone pristatytos naujausios skaitmeninės technologijos: edukacinės programėlės, interaktyvios elektroninės knygos (ypač daug elektroninių knygų variacijų su papildyta realybe) bei įvairiausia skaitmeninė technika vaikams: nuo elektroninių pieštukų-vertėjų iki įvairiausias užduotis atliekančių robotų.

Gretimoje salėje įspūdingus stendus įsirengė didžiausių animacijos prekinių ženklų, pavyzdžiui, Star Wars, Angry Birds, Dory licencijavimo agentūros ir kvietė įsigyti įvairias licencijas savo veiklai vykdyti.

Lietuvai atstovaujančiame Lietuvos kultūros instituto stende buvo pristatomos per 60 vertingiausių pastarųjų metų knygų vaikams. Specialiai mugės lankytojams buvo paruoštas 2011-2016 metų gražiausių Lietuvos knygų vaikams katalogas anglų kalba.

Lietuvos kultūros institutas mugėje pakvietė dalyvauti iliustruotoją Ingą Dagilę, kurios knyga „Drambliai eina į svečius“ šiemet buvo išrinkta geriausia 2015 metų knyga mažiausiems skaitytojams. Pernai pakviesta iliustruotoja Aušra Kiudulaitė šiemet tapo mugės organizuojamo „Tyliosios knygos konkurso“ („Silent Book Contest“) finaliste.

Pagrindinis šių metų Lietuvos dalyvavimo Bolonijos vaikų knygų mugėje akcentas buvo Kęstučio Kasparavičiaus retrospektyvinės parodos „Dirigentas su teptuku“ atidarymas Meno ir istorijos bibliotekoje. Parodoje buvo pristatytos per 100 iliustracijų ir knygų apimančių 30 dailininko  kūrybos metų. Parodą surengė Lietuvos kultūros institutas bendradarbiaudamas su Lietuvos kultūros atašė Italijoje Julija Reklaite. Kęstutis Kasparavičius jau ne kartą yra pagerbtas Bolonijos knygų mugėje: 1994 buvo įvertintas garbingu UNICEF diplomu „Illustrator of the Year“, 2003 apdovanotas „Award for Excellence“.

Apsilankius Bolonijos knygų mugėje galima susipažinti su tolimiausių šalių vaikų knygomis, pamatyti pasaulines vaikų knygų rinkos tendencijas, technologines naujienas  bei susipažinti su lietuvių vaikų literatūros padėtimi pasaulinėje leidybos rinkoje.

Apsilankymą Bolonijos vaikų knygų mugėje finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Informacinių išteklių vystymo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Lina Bimbirytė