Klaipėdos kraštas

Bibliotekos kraštotyros objektas – Klaipėda ir Klaipėdos kraštas.
Bibliotekoje saugomas ir kaupiamas krašto dokumentinis paveldas, vykdomas kultūros paveldo objektų skaitmeninimas bei sklaida. Šių veiklų koordinavimo funkcijas atlieka Kraštotyros ir skaitmeninimo skyrius.
Skyriuje jau nuo 1961m. pradėta kaupti kraštotyrinė informacija bei dokumentai. Unikalioje Kraštotyros kartotekoje yra apie 96 000 įrašų fiksuojančių Klaipėdos gyvenimo atspindėjimą spaudoje. Nuo 2004 m. kuriamas Nacionalinis bibliografinis duomenų bankas NBDB. Per metus aprašoma apie 6000 straipsnių susijusių su Klaipėda ir Klaipėdos kraštu.
Nuo 2004 m. skyriuje kuriamas elektroninis žinynas „Klaipėda: miestas ir žmonės“ http://krastas.klavb.lt/
Nuo 2014 m. kuriamas interaktyvus Krašto paveldo gidas www.krastogidas.lt Šiame gide panaudojant bibliotekoje saugomus archyvus yra kuriami įvairių Klaipėdos krašto objektų, kultūros paveldo vertybių, lankomų vietų aprašai, maršrutai bei vaizdai, kurie pateikiami interaktyviame žemėlapyje. Keliautojų patogumui yra sukurta mobilioji programėlė Klaipeda Heritage Guide , o vaikams žaidimas „Žaliapėdis“. Kuriant Krašto gidą bendradarbiaujama su įvairiomis organizacijomis ir partneriais, siekiant įtraukti kuo platesnį bendruomenės ratą į Krašto istorijos puoselėjimą bei sklaidą.
Kraštotyros ir skaitmeninmo skyriuje saugomi šie fondai: Kraštotyros fondas, Rankraščių ir archyvų fondas, Klaipėdos foto- ir video archyvas, AdM archyvas bei Klaipėdos periodinių leidinių fondas.
Kraštotyros fonde saugoma per 4000 įvairių leidinių. Periodiniai leidiniai: „Raudonasis švyturys“ (1945-1950), „Tarybinė Klaipėda“, „Klaipėda“, „Lietuvos pajūris“, „Lietuvos žvejys“, „Lietuvos jūreivis“ ir kt.

Nuo 2013 m. pradėta rekonstruoti senoji miesto biblioteka Stadtbücherei Memel. Biblioteka 1936–1944 m. veikė Hermano Gerlacho name, kur dabar įsikūrusi I. Simonaitytės biblioteka, tačiau po karo buvo laikoma dingusia. Kraštotyros ir skaitmeninmo skyriuje saugoma apie 1300 šios bibliotekos knygų. 

Rankraščių ir archyvų fondai
Bibliotekoje saugomi įžymių klaipėdiečių rankraščiai bei archyvai: Salio Šemerio, Bernardo Aleknavičiaus, Pauliaus Drevinio ir kitų žymių klaipėdiečių rankraštinis palikimas.
2010 m. pradėtas kaupti Klaipėdos foto- ir video archyvas. Archyve saugomos nuotraukų kolekcijos: Klaipėdos poilsio ir kultūros parko, fotografų Artūro Šeštoko, Audriaus Ulozevičiaus, Aleksandro Dapkevičiaus, Eugenijaus Maciaus ir kt. Plačiau apie Rankraščių ir archyvų fondus...

AdM archyvas
1948 m. Vokietijoje įkurta Klaipėdos kraštiečių draugija Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V. (AdM). Ši draugija vienija iš Klaipėdos krašto pasitraukusius gyventojus – memelenderius. Ilgus metus AdM draugija kaupė archyvą, kuris 2011 m. perduotas ilgalaikei panaudai Klaipėdos apskrities viešajai I. Simonaitytės bibliotekai.
Archyve saugomi įvairūs dokumentai apie Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą: knygos, nuotraukos, skaidrės, atvirukai, paveikslai, pašto ženklai, pinigai, rankraščiai, periodiniai leidiniai, žemėlapiai. Taip pat teminiai segtuvai apie Klaipėdos krašto istoriją, įvairias vietoves, gatves, gamtą, kultūrą, švietimą, ekonominį gyvenimą, papročius, žemdirbystę, sportą, meną, literatūrą, įvairias organizacijas ir t.t. Ypač vertinga senųjų Prūsijos žemėlapių bei Klaipėdos miesto planų kolekcija.  AdM archyve saugomi įžymių dailininkų: G. Boese, H. Kallmayer, M. Pechstein ir kitų paveikslai.
2017 m. AdM draugija bibliotekai perdavė regalijas – Mėmelio šaulių gildijos karaliaus sidabro grandines, juostą bei Priekulės evangelikų liuteronų bažnyčios taurę. Šios unikalios istorinės regalijos bei kiti eksponatai : drabužiai, audiniai, indai ir kiti asmeniniai daiktai nuolatos eksponuojami Kraštotyros skaitykloje. Remiantis šio archyvo dokumentais nuolat rengiamos kilnojamosios bei virtualios parodos.
Plačiau apie AdM archyvą: http://adm.klavb.lt/

Skaitmeninimas
Bibliotekoje skaitmeninami negatyvai, rankraščiai bei kiti dokumentai. Skaitmeninami negatyvai iš B. Aleknavičiaus, A. Šeštoko, A. Ulozevičiaus, A. Šidlausko bei kitų kolekcijų. Taip pat suskaitmeninti jūrlapiai iš Ž. Naujoko kolekcijos bei laikraščiai „Memeler Dampfboot“ ir „Raudonasis švyturys“ (1945-1950).
Suskaitmeninti dokumentai viešinami: nacionaliniame paveldo portale www.epaveldas.lt, bibliotekos tinklalapyje http://www.klavb.lt/lt/ , puslapyje http://memel.klavb.lt/ ir kt.

 

Informacijos apie Klaipėdos kraštą bei Geneologinių dokumentų siūlome ieškoti:

Knygos:

Archivführer zur Geschichte des Memelgebiets und der deutsch-litauischen Beziehungen / Bearbeitet von Christian Gahlbeck und Vacys Vaivada ; Herausgegeben von Joachim Tauber und Tobias Weger. - München : R. Oldenbourg, 2006. - 686 p..

Šis archyvų vadovas gali būti puikus pagalbininkas ieškat informacijos apie Klaipėdos kraštą.
Turinys ir rodyklės.

Kilnojamoji paroda „Memeler Dampfboot – 170“  (2019)

Virtuali paroda „AdM draugijos 70-metis“(2018)

Virtuali paroda "Pirmasis pasaulinis karas – Lietuvos nepriklausomybės priešaušris" (2018)

Virtuali paroda „Klaipėdos krašto bažnyčios“(2017)

Virtuali paroda „Ievos Simonaitytės premijos laureatai“ (2017 )

Senieji Prūsijos žemėlapiai (2017)

Kai Klaipėda Memeliu vadinos…: laisvalaikio pramogos (2016) PDF

Manheimas-Klaipėda/Memel 100 metų: nuo globos iki partnerystės (2015) 

Kai Klaipėda Memeliu vadinos…: senųjų mokyklų pėdsakais (2014) PDF

Žmonės, palikę pėdsaką Klaipėdoje. Paroda skirta F.V. Zyberto 180-osioms gimimo metinėms (2013)

Kai Klaipėda Memeliu vadinos.: transportas (2012)

Nuolat bibliotekoje eksponuojama paroda „Pamario krašto kalendorius“ skirta Klaipėdos asmenybėms paminėti.

Daugiau apie parodas http://www.klavb.lt/lt/renginiai/parodos.html