JUOZAS ŠIKŠNELIS

Gimė ir augo vaizdingame Švendubrės kaime šalia legendinio Raigardo slėnio. Pradžios mokyklą lankė kaime. Vidurinę mokyklą lankė Druskininkuose (dabar „Atgimimo“ mokykla), ją baigė 1968 m. 1968 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybę. Po 5 studijų metų gavęs paskyrimą atvyko dirbti į Klaipėdą, viešąją biblioteką (dabar Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka). Pradžioje dirbo metodininku, vėliau vyr. bibliografu, vyriausiuoju bibliografu, nuo 1987 direktoriaus pavaduotoju ir nuo 2008 m. direktoriumi. 
2001 m. už romaną „Kryžiau žalio medžio“ rašytojas pelnė I. Simonaitytės ir Žemaitės literatūrines premijas. 1992 m. ir 1996 m. apdovanotas Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerijos premijomis už geriausią detektyvinį kūrinį, 2007 m. pelnė publikos premiją "Imbiero vakaruose" , 2009 m. Klaipėdos apskrities garbės ženklą ir Klaipėdos miesto kultūros magistro žiedą, 2010 m. geriausio Lietuvoje bibliotekos direktoriaus vardą, 2013 m. apdovanotas Rotary klubo „Concordia 1826“ įsteigtu Vėtrungės ženklu už indėlį į miesto kultūrą. J. Šikšnelio  kūriniai yra versti į rusų, lenkų ir anglų kalbas.
Turėdamas tik vieną ranką, drožia iš medžio, kala akmens skulptūras. Yra surengęs 40 parodų Lietuvoje ir užsienyje.

Apie save
Visada jaučiausi esąs bibliotekininkas – geras ar blogas, bet bibliotekininkas, ne rašytojas, ne skulptorius, ne dramaturgas, kaip esu pristatinėjamas informaciniuose leidiniuose. Kūryba man tai bandymas pabėgti nuo tamsos savo sieloje, bandymas nugalėti save kaip netobulą Dievo kūrinį, tiek fizine, tiek dvasine prasme, siekis patirti gyvenimo pilnatvę. Kaip man sekasi? Nesiseka tiems, kurie nieko nedaro, o darantiems kartais net pasiseka šį bei tą nuveikti. 

J. Šikšnelio knygos:

Štilis: novelės, apysaka. – Klaipėda, Eldija, 1991. - 159 p.
Nuogas lietaus nebijo: detektyvinės apysakos. – Klaipėda: Eldija, 1992. - 145 p.
Šešėliai: vienaveiksmės pjesės. – Klaipėda: Menininkų namai, 1993. - 123 p.
Pyro pergalė: detektyvinis romanas.V., Žuvėdra,  – 1995. - 176 p.
Medūzos žvilgsnis: detektyvinis romanas.V., Vaga, – 1996. – 191 p.
Atblokšties siena: detektyvinis romanas. – V.,Vaga, 1998. - 236 p.
Nuodėmių atleidimas: detektyvinis romanas. V., Presvika, – 1998. - 278 p.
Patvarumo riba: detektyvinis romanas. – V., Baltos lankos, 1999. - 227 p.
Pliūpsnio kaitra: detektyvinis romanas. – V., Rosma, 2000. - 292 p.
Pragaro vartai: detektyvinis romanas. – V., Rosma, 2000. - 201 p.
Kryžiau žalio medžio: gurinių romanas. – V., Vaga, 2000. - 237 p.
Angelas mėšlyne: novelės. – Klaipėda: Druka, 2003. – 157 p.
Apšlakstytas isopu: apribų romanas. – V., Vaga, 2004. - 252 p.
Paskutinioji užmuša: detektyvinis romanas. – Kaunas: Jotema, 2003. - 231 p.
Surišti ir atrišti: romanas. – V., Vaga, 2007. – 280 p.
Įvykių horizontas: Romanas. – Kaunas: Jotema, 2007.- 264 p.
 Aukos stulpas: Politinis trileris – Klaipėda: Eglė, 2007.- 200 p.
Mirties varos: Romanas. – V., Rašytojų sąjungos leidykla, 2008.  – 319 p.
Samotnosc: Novelės (lenkų k.). - Poznan, Ornatus, 2008. – 56 p. 
Banga atgal negrįžta: Nuotykių romanas -  V., Versus aureus, 2011.- 246 p. 
Krzyz z drzewa zielionego: Gurinių romanas (lenkų k.). – Punskas, Aušra, 2011. – 234 p.Ožidanije: Novelės (rusų k.). – Kaliningradas, Kaliningradski PEN centr, 2012. – 52 p.
Horyzont wydarzen: Romanas (lenkų k.). – Bialystok, Ksiąžnica Podlaska im. Lukasza Gornickiego, 2015. – 249 p.