Laura Juchnevič (fotografavo Gerda Putnaitė)

Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos direktorė dr. Laura Juchnevič studijavo Vilniaus universitete, Komunikacijos fakultete, kuriame įgijo Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų bakalauro, o 2010 metais ir Ryšių su visuomene magistro laipsnį. Mokslinę karjerą 2011–2015 metais tęsė Vilniaus universiteto doktorantūroje, kur 2016 metais Laurai Juchnevič suteiktas socialinių mokslų daktaro laipsnis. Disertacijoje „Bibliotekų vaidmenų kaita tinklaveiklos visuomenėje: Lietuvos atvejis“ Laura analizavo, kaip keitėsi Lietuvos bibliotekos nepriklausomybės laikotarpiu, tyrinėjo šiuolaikinių bibliotekų vaidmenis. Viešuose pasisakymuose dr. Laura Juchnevič akcentuoja bibliotekų virsmą. Biblioteka šiandien keičiasi ir yra nebe knygų saugykla, o ir įvairių bendruomenių susibūrimo vieta, centras. Tačiau visuomet pažymi, jog skaitymo skatinimas ir ateityje turi išlikti pagrindiniu bibliotekų tikslu bei prioritetu. Apskrities viešąsias bibliotekas dr. Laura Juchnevič mato kaip stiprius regioninius bibliotekų kompetencijų centrus, kurie įgyvendina bendruomenėms aktualias socialines ir kultūrines veiklas.

Dr. Laura Juchnevič savo profesinę karjerą bibliotekose pradėjo dar studijų metais. 2007 metais dirbo Lietuvos aklųjų bibliotekoje administratore. Domėjosi vadybos sritimi, nes buvo atsakinga už įvairius projektus, komunikacijos kampanijas, taip pat skatino diegti novatoriškas paslaugas, kad biblioteka taptų atvira visuomenei. Po penkerių metų Lietuvos aklųjų bibliotekoje Laurai buvo pasiūlytos naujos – direktorės pavaduotojos vadybai ir ryšiams su visuomene pareigos. Tais pačiais, 2012 metais, Laura pradėjo vadovauti Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centrui, o 2015 metais buvo paskirta šios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja. Nuo 2019 metų liepos mėnesio dr. Laura Juchnevič vadovauja Klaipėdos apskrities viešajai Ievos Simonaitytės bibliotekai. Verta pažymėti, kad nuo 2013 iki 2019 metų Laura dėstė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentams.

Dr. Laura Juchnevič bibliotekų bendruomenėje yra gerai žinoma, nes publikuoja mokslinius ir profesinius straipsnius, skaito pranešimus tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose, dalyvauja įvairiuose projektuose (ERASMUS+, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo projektuose ir kt.).


Apdovanojimai ir narystė:
• 2015 m. suteikta Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėka.
• Nuo 2014.10 Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos narė.
• 2011 m. Vilniaus universitetas skyrė prof. Audronės Glosienės vardo stipendiją.
• Nuo 2010 – Lietuvos bibliotekininkų draugijos narė.
• 2010 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-251 Lietuvos Respublikos kultūros ministras suteikė 2009 m. geriausio jaunojo bibliotekininko vardą, 2010 m. balandžio 30 d. įteiktas diplomas už kryptingą ryšių su visuomene veiklą Lietuvos aklųjų bibliotekoje ir naujų metodų taikymą.

Laima Pačebutienė

Direktorė Laima Pačebutienė

Vilniaus universitete įgijusi aukštos kvalifikacijos bibliotekininko bibliografo diplomą ir VU Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institute ryšių su visuomene profesines studijas baigusi Laima Pačebutienė ilgą laiką dirbo Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos direktoriaus pavaduotoja. Įvairiose pareigose šioje bibliotekoje L. Pačebutienė dirba nuo 1991 metų. Laima yra organizavusi ne vieną konferenciją, rengusi projektus, sėkmingai įgyvendinusi ir pristačiusi jų rezultatus visuomenei ir bibliotekų bendruomenei. Laima Pačebutienė nuolat skatina bibliotekų bendradarbiavimą šalyje ir plėtoja jį tarptautiniu lygmeniu, organizuoja edukacines profesinio pažinimo ir kvalifikacijos tobulinimo keliones bibliotekų specialistams. Tarp naujausių Laimos pasiekimų - 2018 m. KLAVB organizuota tarptautinė konferencija „Biblioteka - sumanios visuomenės ugdymui“, kurios metu dalintasi edukacinių erdvių bibliotekose organizavimo, socialiai pažeidžiamų grupių įtraukties, interaktyvių priemonių kūrimo ir kitomis patirtimis. Taip pat Laima šeštus metus iš eilės yra Klaipėdos knygų mugės organizatorė ir siela.

JUOZAS ŠIKŠNELIS

Gimė ir augo vaizdingame Švendubrės kaime šalia legendinio Raigardo slėnio. Pradžios mokyklą lankė kaime. Vidurinę mokyklą lankė Druskininkuose (dabar „Atgimimo“ mokykla), ją baigė 1968 m. 1968 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybę. Po 5 studijų metų gavęs paskyrimą atvyko dirbti į Klaipėdą, viešąją biblioteką (dabar Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka). Pradžioje dirbo metodininku, vėliau vyr. bibliografu, vyriausiuoju bibliografu, nuo 1987 direktoriaus pavaduotoju ir nuo 2008 m. direktoriumi. 
2001 m. už romaną „Kryžiau žalio medžio“ rašytojas pelnė I. Simonaitytės ir Žemaitės literatūrines premijas. 1992 m. ir 1996 m. apdovanotas Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerijos premijomis už geriausią detektyvinį kūrinį, 2007 m. pelnė publikos premiją "Imbiero vakaruose" , 2009 m. Klaipėdos apskrities garbės ženklą ir Klaipėdos miesto kultūros magistro žiedą, 2010 m. geriausio Lietuvoje bibliotekos direktoriaus vardą, 2013 m. apdovanotas Rotary klubo „Concordia 1826“ įsteigtu Vėtrungės ženklu už indėlį į miesto kultūrą. J. Šikšnelio  kūriniai yra versti į rusų, lenkų ir anglų kalbas.
Turėdamas tik vieną ranką, drožia iš medžio, kala akmens skulptūras. Yra surengęs 40 parodų Lietuvoje ir užsienyje.

Apie save
Visada jaučiausi esąs bibliotekininkas – geras ar blogas, bet bibliotekininkas, ne rašytojas, ne skulptorius, ne dramaturgas, kaip esu pristatinėjamas informaciniuose leidiniuose. Kūryba man tai bandymas pabėgti nuo tamsos savo sieloje, bandymas nugalėti save kaip netobulą Dievo kūrinį, tiek fizine, tiek dvasine prasme, siekis patirti gyvenimo pilnatvę. Kaip man sekasi? Nesiseka tiems, kurie nieko nedaro, o darantiems kartais net pasiseka šį bei tą nuveikti. 

J. Šikšnelio knygos:

Štilis: novelės, apysaka. – Klaipėda, Eldija, 1991. - 159 p.
Nuogas lietaus nebijo: detektyvinės apysakos. – Klaipėda: Eldija, 1992. - 145 p.
Šešėliai: vienaveiksmės pjesės. – Klaipėda: Menininkų namai, 1993. - 123 p.
Pyro pergalė: detektyvinis romanas.V., Žuvėdra,  – 1995. - 176 p.
Medūzos žvilgsnis: detektyvinis romanas.V., Vaga, – 1996. – 191 p.
Atblokšties siena: detektyvinis romanas. – V.,Vaga, 1998. - 236 p.
Nuodėmių atleidimas: detektyvinis romanas. V., Presvika, – 1998. - 278 p.
Patvarumo riba: detektyvinis romanas. – V., Baltos lankos, 1999. - 227 p.
Pliūpsnio kaitra: detektyvinis romanas. – V., Rosma, 2000. - 292 p.
Pragaro vartai: detektyvinis romanas. – V., Rosma, 2000. - 201 p.
Kryžiau žalio medžio: gurinių romanas. – V., Vaga, 2000. - 237 p.
Angelas mėšlyne: novelės. – Klaipėda: Druka, 2003. – 157 p.
Apšlakstytas isopu: apribų romanas. – V., Vaga, 2004. - 252 p.
Paskutinioji užmuša: detektyvinis romanas. – Kaunas: Jotema, 2003. - 231 p.
Surišti ir atrišti: romanas. – V., Vaga, 2007. – 280 p.
Įvykių horizontas: Romanas. – Kaunas: Jotema, 2007.- 264 p.
 Aukos stulpas: Politinis trileris – Klaipėda: Eglė, 2007.- 200 p.
Mirties varos: Romanas. – V., Rašytojų sąjungos leidykla, 2008.  – 319 p.
Samotnosc: Novelės (lenkų k.). - Poznan, Ornatus, 2008. – 56 p. 
Banga atgal negrįžta: Nuotykių romanas -  V., Versus aureus, 2011.- 246 p. 
Krzyz z drzewa zielionego: Gurinių romanas (lenkų k.). – Punskas, Aušra, 2011. – 234 p.Ožidanije: Novelės (rusų k.). – Kaliningradas, Kaliningradski PEN centr, 2012. – 52 p.
Horyzont wydarzen: Romanas (lenkų k.). – Bialystok, Ksiąžnica Podlaska im. Lukasza Gornickiego, 2015. – 249 p.