ABONEMENTŲ SKYRIAUS TEIKIAMOS PASLAUGOS

REGISTRACIJA

 • Naujų skaitytojų registravimas\ perregistravimas;
 • LIBIS skaitytojo pažymėjimo išdavimas, keitimas;
 • Mokomos paslaugos;
 • Tarpbibliotekinis abonementas (TBA);

SUAUGUSIŲJŲ LITERATŪROS ABONEMENTAS

 • Leidinių skolinimas naudotis vietoje ir namuose;
 • Knygų užsakymo ir rezervacijos paslauga;
 • Skaitytojo paimtų leidinių grąžinimo termino pratęsimas;
 • Apmokymas naudotis elektroniniu bibliotekos katalogu;
 • Bibliografinė informacija;
 • Skyriuje veikia skaitytojų kertelė „Tarp eilučių“.

MUZIKOS LITERATŪROS ABONEMENTAS

Suaugusiųjų abonemento antrame aukšte sukomplektuotas muzikinės literatūros fondas (fondo dydis apie 45 tūkst. egzempliorių). Čia rasite natas, metodinę medžiagą ir kitą muzikinę literatūrą.
Abonemente sudaryta galimybė visiems muzikaliems žmonėms groti, repetuoti, geriau susipažinti su muzikos kūriniais ir jų atlikimu. Praktiniams užsiėmimas yra fortepijonas ir elektrinis pianinas.
Abonemente organizuojami renginiai, spaudinių ir meno parodos-pristatymai, edukaciniai užsiėmimai.

VAIKŲ LITERATŪROS ABONEMENTAS

 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų ir moksleivių iki 10 m. registracija, nemokamų LIBIS skaitytojo pažymėjimų išdavimas;
 • Leidinių skolinimas naudotis vietoje ir namuose;
 • Knygų užsakymo ir rezervacijos paslauga;
 • Skaitytojo paimtų leidinių grąžinimo termino pratęsimas;
 • Apmokymas naudotis elektroniniu bibliotekos katalogu;
 • Bibliografinė informacija;
 • Interneto prieiga vaikams ir jaunimui;
 • Organizuojami susitikimai su rašytojais, knygų pristatymai, spektakliai, konkursai, viktorinos, edukaciniai užsiėmimai, seminarai, mokymai bibliotekininkams, pedagogams;
 • Lankytojams vedamos ekskursijos, kurių metu pristatomas vaikų literatūros skyrius, bei biblioteka;
 • Teikiamos konsultacijos jaunimui aktualiomis temomis.

Vaikų literatūros skyriaus Facebook

ATVIRA ERDVĖ

Bibliotekos vaikų lit. abonemente įkurta Atvira Erdvė jaunimui, kurioje jauni žmonės nuo 14 iki 19 metų gali turiningai ir saugiai leisti laisvalaikį bibliotekoje. Čia atėjęs galės pasivaišinti puodeliu arbatos, skaityti mėgstamą knygą, žaisti įvairius stalo žaidimus, dainuoti karaoke, žiūrėti filmus iš bibliotekos videotekos ar šiaip patinginiauti smagiai įsitaisius hamake. Čia turi galimybę suburti klasiokus, draugus ir organizuoti draugų, klasės susiėjimus, renginius. Laukiame tavęs. Susisiek tel. (846) 341726

Atviros erdvės Facebook

PAGRINDINĖS TAISYKLĖS

LIBIS skaitytojo pažymėjimo išdavimas: pateikus galiojantį asmens tapatybės dokumentą (pasą ar gimimo liudijimą), užpildžius registracijos formuliarą (kortelė) ir sumokėjus nustatytą vienkartinį mokestį; Į namus išduodami ne daugiau kaip 10 leidinių ir ne ilgesniam nei 30 kalendorinių dienų laikotarpiui. Išduodamas tik vienas to paties pavadinimo egzempliorius. Itin paklausių leidinių išdavimo laikas gali būti sutrumpintas; Jei leidinio nereikalauja kiti skaitytojai, pratęsti naudojimosi juo terminą (du kartus) skaitytojas gali atėjęs į biblioteką (vaikų literatūros skyrių, suaugusiųjų abonementą), tel. (846) 341726, el. paštu abonementas@klavb.lt arba vaikams@klavb.lt arba internetu kataloge.

Skaitytojas nustatytu laiku, negrąžinęs ir nepratęsęs panaudai gautų dokumentų privalo sumokėti delspinigius – už kiekvieną pavėluotą dieną ir dokumentą po 0,02 €.

KONTAKTAI

Registracijos poskyris tel. (846) 412533

Vedėja Toma Gergelienė tel. (846) 412533, el. paštas t.gergeliene@klavb.lt

Suaugusiųjų literatūros abonementas. Atsakingas asmuo: Agnė Šmidtaitė – Baranauskienė tel. (846) 412531, el. paštas abonementas@klavb.lt

Vaikų literatūros abonementas. Atsakingas asmuo Lina Bimbirytė tel. (846) 341726, el. paštas vaikams@klavb.lt

Renginiai, parodos vaikams. Atsakingas asmuo: Alma Venclauskaitė tel. (846) 341726, el. paštas a.venclauskaitė@klavb.lt

Muzikinės literatūros fondas. Renginiai, parodos tel. (846) 412531 

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA). Atsakingas asmuo: Zita Zakarauskienė tel. (846) 412533; el. paštas tba@klavb.lt

Skaitytojų kertelė „Tarp eilučių“. Atsakingas asmuo: Rita Šneiderienė tel. (846) 412531, el. paštas ritasneid@gmail.com